Intencje 16.11.-22.11.2020.

Intencje Mszy Świętych 16.11. – 22.11.2020r.

Dzień Godz. Intencje Ofiarodawca
Pon.

 

7:00 + Janiny, Władysława, zm. z rodziny Syn
7:00 Dz-bł w 1 r. ślubu Agnieszki i Dominika Małżonkowie
7:00 + Czesława Wawryniuka (7 dz.) Rodzina
17:00 + Joanny Szymaniuk Rodzice i Wychowawca klasy IV
17:00 + Andrzeja (2 r.), Anny, Józefa Rodzina
17:00 + Wiesławy, Mirosława Mariusz Dudziuk
Wt. 7:00 + Zygmunta, Marianny Makarskich Antoni Makarski
7:00 O łaskę wiary dla siostry Brat
7:00 + Edwarda Nikoniuka (7 dz. po pogrzebie) Rodzina
17:00 + Zm. z rodz. Mikiciuków Córka
17:00 + Kazimierza, Marii Janina Wyrzykowska
Śr. 7:00 O zdrowie dla mamy Córka
7:00 +  Stanisława Zubkowicza Rodzina
7:00 + Elżbiety Jadwiga Waszczuk
17:00 + Joanny Szymaniuk Radni i Wójt Gminy Sarnaki
17:00 + Zm. z rodz. Folwarskich, Kalinowskich Jadwiga Kalinowska
Czw. 7:00 + Andrzeja Serafinowicza (r.) Aneta Marczuk
7:00 + Moniki, Eugeniusza Zienkiewicz Antoni Makarski
7:00 + Ludomiły Cempel (7 dz. po pogrzebie) Rodzina
7:20 + Ireny Lipińskiej (7 dz.) Rodzina
17:00 + Danuty Ostaszewskiej KRK Sarnaki
17:00 + Joanny Szymaniuk Rodzina Danilczuków
17:00 + Mariana Terlikowskiego (r.) Dzieci i Wnuki
Pt. 7:00 Dz-bł w int. Ks. Proboszcza Bezimienna
17:00 Dz-bł w int. Ks. Proboszcza Rada parafialna
17:00 Dz-bł w int. Ks. Proboszcza Wspólnota mężczyzn
17:00 Dz-bł w int. Ks. Proboszcza Parafianie
Sob. 7:00 + Henryka (r.), zm. z rodz. Jadczuków i Gregorczuków Krystyna Czeberkus
7:00 + Kazimierza Jakubiaka, zm. rodziców obu stron Marian Jakubiak
7:00 + Józefy (r.), zm. z r. Sakowskich, Szmurłów i Wasiluków Andrzej Wasiluk
16:00 Ślub: Lewandowska, Świderski  
17:00 + Tadeusza Kasperuka (r.) Żona i Dzieci
17:00 + Tadeusza Wróblewskiego (r.), zm. z r. Wróblewskich Alicja Wróblewska
17:00 + Janusza Gregorczuka, zm. Z r. Gregorczuków Żona z rodziną
Niedz. 8:30 + Józefa Marciniuka (14 r.) Rodzina
8:30 + Kamila Pióro Rodzina
10:00 Za Parafian  
11:30 Dz-bł w 60 r. ur. Cecylii Stefaniuk  
11:30 + Józefa i Marianny Szoplik Rodzina
17:00 + Jana Celina Dziwińska
18:00 W intencji mężczyzn