Intencje Mszy Świętych 23.11. – 29.11.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon.

 

7:00 + Kazimiery Nasiłowskiej
7:00 + Mieczysława Ludkiewicza
17:00 + Mariana (7 dz.)
17:00 + Marianny Zubkowicz (30 dz.)
17:00 + ks. Jana Krzewskiego (r.)
Wt. 7:00 + Heleny Gregorczuk
7:00 + Czesława Wawryniuka
17:00 Dz-bł w 36 r. ślubu Elżbiety i Antoniego
17:00 + Heleny (1r.), Wacława
Śr. 7:00 + Marianny Nowosielskiej
7:00 O zdrowie dla Andrzeja
7:00 + Ireny Lipińskiej (7 dz.)
17:00 + Janiny (12 r.), Franciszka, zm. dziadków z obojga stron
17:00 + Michała, Marianny, Bogdana
Czw. 7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Józefy Sadowskiej (7 dz.)
7:00 + Piotra Gałeckiego (7 dz.)
17:00 O zdrowie dla Anny
17:00 + Ludomiły Cempel
17:00 + Iwony Jasińskiej-Narojek (r.), Wiesława
Pt. 7:00 Dziękczynna za powrót do zdrowia Kajetana
7:00  
17:00 + Aleksandry, Kazimierza, Mirosława
17:00 + Kazimiery Nasiłowskiej (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 18 r. ur. Aleksandry
Sob. 7:00 + Leszka Kani, zm. z r. Wasiluków i Adamiuków
7:00 + Wojciecha Prusińskiego
7:00 + Zdzisławy (8 miesiąc po śm.), Tadeusza, Bożeny, Heleny Kalinowskiej
17:00 + Joanny Szymaniuk
17:00 + Zdzisława
17:00 + Zdzisławy Szczerbickiej (im.)
Niedz. 8:30 + Stanisławy, Mieczysława, Marianny Hepner, Leokadii, Longina
10:00 Za Parafian
11:30 + Tomasza, Jana, Heleny, Nikodema, Henryka, Teresy
17:00 Dz-bł w int. Kacpra, Zuzanny, Igi, Adama i Filipa