Intencje Mszy Świętych 07.12. – 13.12.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon.

 

7:00 + Heleny Piekarskiej (30 dz.)
7:00 + Mieczysława Ludkiewicza (30 dz.)
7:00 + Ludomiły Cempel (30 dz.)
17:00 + Alfreda Trochimiuka (7 dz.)
17:00 + Marianny Zubkowicz
17:00 W intencji dusz czyśćcowych
Wt.

(Uroczystość Niepokalanego poczęcie NMP)

8:30 + Zenona (r.), Józefy, Andrzeja
10:00 + Henryka, Mieczysława
17:00 Dz-bł o zdrowie dla Teresy
17:00 + Otylii, Franciszka, zm. z r. Marciniuków i Hajków
Śr. 7:00 + Czesława Wawryniuka (30 dz.)
7:00 + ks.Andrzeja Oleszczuka (4 r.)
7:00 + Stanisławy Lipińskiej (7 dz.)
17:00 + Edwarda Nikoniuka (30 dz.)
17:00 + Wiesławy Dudziuk
Czw.

(Rekolekcje)

7:00 + Jadwigi Chwedoruk (7 dz.)
9:00 + Julianny (r.), Wacława
17:00 + Kacpra Wasiluka (4 r.)
19:00 Dz-bł w 16 r. ur. Aleksandra i 11 r. ur. Sabiny
Pt.

(Rekolekcje)

7:00 + Zm. z KRM z Chlebczyna
7:00 + Zm. z KRK z Chlebczyna
9:00 + Joanny Szymaniuk
17:00 + Eugeniusza (12 r.)
19:00 + Jarosława (28 r.), zm. z r. Piórów, Tobotów i Makaruków
Sob.

(Rekolekcje)

7:00 Dz-bł w 17 r. ur. Zuzanny
7:00 + Bogdana, Mariana, zm. dziadków
9:00 Wypominki
16:00 Ślub
17:00 + Henryka Chromca (6 r.), Bronisławy, Kazimierza i Adeli
19:00 Dz-bł w 1 r. ur. Zofii Lewickiej
Niedz.

(III niedz. Adwentu)

8:30 + Edwarda, Stanisławy, Piotra, Jolanty, Janiny
10:00 Za Parafian
11:30 Dz-bł w 50 r. ur. Jarosława i 25 r. ur. Jakuba
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja
17:00 + Ireneusza Żaka
17:00 + Haliny Czarnockiej (r.), Wacława