Intencje Mszy Świętych 21.12. – 27.12.2020 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon. 7:00 O światło Ducha Św. i powrót do Boga dla syna
7:00 + Jadwigi Dudziuk (7 dz.)
17:00 + Teresy, Władysława Seredziuków I ich rodziców
17:00 + Marianny, Piotra, Heleny, Stefana, Henryka
17:00 + Waldemara Wasilewskiego (r.)
Wt. 7:00 O światło Ducha Św. i powrót do Boga dla Syna
   
17:00 + Kamila Pióro
17:00 + Haliny (r.), Tadeusza Głuchowskich
Śr. 7:00 + Jana, zm. z rodz. Wawryniuków
7:00 + Anny Pietruczuk (7 dz.)
17:00 + Janiny Stefańskiej (7 dz.)
17:00 + Jadwigi Chwedoruk
 

Czw.

 

Wigilia

7:00 Dz-bł w 2 r. ur. Eweliny
7:00 + Zm. z rodz. Wasiluków, Sakowskich, Adamiuków, Kroszków
7:00 + Stanisławy, Józefa, Adolfa Jakoniuka, zm. z rodz. Wasiluków, Jakoniuków, Kasperuków
22:00 + Leokadii, Czesława, Andrzeja, Krzysztofa, Haliny
Pt.

 

Boże Narodzenie

 

24:00 PASTERKA – Za parafian i gości
24:00 + Agnieszki Ziółkowskiej
8:30 + Stanisława Daniluka (r.) i jego rodziców
8:30 + Pauliny Sasin (r.), Anieli (r.), Franciszka Sasinów
10:00 + Cecylii Ilczuk (r.) i jej rodziców
11:30 Dz-bł w 50 r. ślubu Stanisława i Tadeusza Gumienniczuków
11:30 Dz-bł w int. ks. Adama (im.)
17:00 O potrzebne łaski w int. całej rodziny
Sob.

 

Św. Szczepana

8:30 + Marka Nowosielskiego
8:30 + Szczepana Matejczuka
10:00 Chrzty
11:30 + Bogusława Jóźwiaka
11:30 + Józefa, Marianny Kalużnych
17:00 Dz-bł w 6 r. ur. Filipa, 10 r. ur. Karoliny, w int. ich rodziców
Niedz.

Świętej Rodziny

8:30 + Janiny (r.), Kazimierza
8:30 + Szczepana Bartoszuka
10:00 Za parafian i gości
11:30 Dz-bł w 50 r. ślubu Aliny i Edwarda Kasjaniuków
11:30 + Marianny, Michała, Stanisławy, Romana, Leokadii, Longina
17:00 + Janiny, Antoniego Wawryniuków