Intencje Mszy Świętych 04.01. – 10.01.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Władysława (r.), zm z rodz Ostaszewskich i Januszkiewiczów
7:00 + Stanisława Jadczuka (30 dz)
7:20 + Heleny Stefaniuk (7 dz)
17:00 W intencji dusz czyśćcowych
17:00 + Zofii (r.), Eugeniusza, Krzysztofa Szaniawskich
 

 

Wt.

7:00 + Czesława Oreszczuka (30 dz)
7:00 Dz-bł w 88 r ur Kazimiery i o ulgę w cierpieniu
7:20 + Henryka Rabczuka (7 dz.)
17:00 + Haliny Tomaszuk i Ireny Wasilewskiej
17:00 + Wojciecha (r.), Władysławy
 

Śr.

8:30 + Jadwigi (r.), Szczepana, Marka
10:00 + Tadeusza Wolskiego (r.)
17:00 Do MB Sarnackiej
17:00 Dz-bł o potrzebne łaski dla dzieci, wnuków i rodzeństwa
 

Czw.

7:00 + Antoniego (2r.)
7:00 + Janusza Kostaruka (7 dz.)
7:00 + Krystyny Nasiłowskiej – Wróblewskiej (7 dz)
17:00 + Alfreda Trochimiuka
17:00 + Stanisławy Lipińskiej
17:00 + Bernadetty i Ryszarda Walczuk
 

 

Pt.

7:00 + Leokadii (r.)
7:00 + Henryka Rabczuka
17:00 Dz-bł w intencji synów
17:00 + Adama Kłykocińskiego (22 r), zm z rodz Miłkowskich i Kłykocińskich
17:00 + Jadwigi Dudziuk
 

 

Sob.

 

7:00 + Haliny (8 r.), Leokadii, Stanisława
7:00 + Henryka Rabczuka
17:00 Dz-bł w 45 r ślubu Janiny i Kazimierza
17:00 + Marty, Mieczysława, Wiesława
17:00 + Józefa Romaniuka (r.)
 

 

Niedz.

8:30 + Jarosława Tomaszuka (5r.), zm rodziców obu stron, zm z rodz Olszewskich i Tomaszuków
10:00 Za parafian
11:30 Dz-bł do MB Sarnackiej w 80 r ur Krystyny
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja
17:00 + Stanisława Bartoszuka (11r.), Jadwigi