Intencje Mszy Świętych 27.12.2021 – 02.01.2022 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Krzysztofa Lewickiego (30 dz.)
7:00  
17:00 + Agnieszki Ziółkowskiej
17:00 + Szczepana Bartoszuka
 

 

Wt.

 

7:00 + Stanisławy, Stanisława, Aliny, Tadeusza
7:00 + Józefa Czarnockiego (8 r.)
17:00 + Ireny (r.), Józefa, Marka, Janusza, Krzysztofa
17:00 + Janiny, Kazimierza
 

 

Śr.

7:00 +Zm. z rodz. Skrobaczów i Norwów
7:00  
17:00 Dz-bł w 48 r. ślubu Anny i Henryka
17:00 + Zdzisławy, Krzysztofa Szczerbickich
 

 

 

Czw.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Krystyny Żuromskiej
17:00 + Władysława, Wiktorii, Jana, Józefa Wasilewskich
17:00 + Haliny Tomaszuk, Ireny Wasilewskiej
 

 

Pt.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Stanisława (r.), Stanisławy, Romana Częstochowskich
17:00 + Napoleona, Tadeusza
 

 

 

 

Sob.

 

8:30 + Reginy Żurawskiej (r.)
8:30 + Krystyny Żuromskiej
10:00 Za Parafian
11:30 Dz-bł w r. ur. Mamy
11:30 + Eugeniusza, Bogusława, Genowefy Jóźwiaków
17:00 + Jana, zm. z rodz. Buławskich i Klimaszewskich
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Mariana Jóźwiaka, zm. rodziców obu stron
8:30 + Tadeusza Matejczuka (10 r.)
10:00 Za parafian
11:30 + Zbigniewa Radziwonki (13 r.), Izabeli, zm. Rodziców obu stron
11:30 + Bernadetty, Ryszarda Walczuk
17:00 Dz-bł o Boże błog. i zdrowie dla córki Małgorzaty
17:00 Dz-bł o doświadczenie ognia Bożej Miłości w 21 r. ur. Huberta i 20 r. ur. Krystiana

Intencje Mszy Świętych 20.12 – 26.12.2021

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Zygmunta Hepnera (30 dz.)
7:00 + Krystyny Żuromskiej
7:00 + Jana Wasilewskiego (7 dz.)
17:00 + Jana Rypiny (7 dz.)
17:00 Dz-bł w 5 r. ur. Karoliny
 

 

Wt.

 

7:00 + Anny Chwesiuk vel Nowickiej (30 dz.)
7:00  
17:00 + Marianny, Piotra, Heleny, Stefana, Henryka
17:00 + Olgi, Józefa Kasperuk
 

 

 

Śr.

7:00 + Wiesławy, Mirosława
7:00 + Jana (r.), zm. z całej rodz. Wawryniuków
7:00 + Wandy Honczaruk
17:00 + Stanisławy Uszelewskiej – Skolimowskiej (7 dz.)
17:00 + Haliny Głuchowskiej (13 r.)
17:00 + Kamila Pióro
 

 

 

Czw.

 

7:00 Dz-bł o Boże błogosławieństwo i zdrowie
7:00 + Teresy Stefaniuk (7 dz.)
17:00 + Krystyny Żuromskiej
17:00 Dz-bł w int. Ks.Adama
 

 

Pt.

 

7:00 Dz-bł w 3 r. ur. Eweliny
7:00 + Zm. Z r. Wasiluków, Sakowskich, Adamiuków, Kroszków
7:00 + Bogusława Jóźwiaka
 

 

 

 

Sob.

 

00:00 Za Parafian i Gości
8:30 + Stanisława Daniluka i jego rodziców
8:30 + Józefa, Marianny Kalużnych
10:00 O Boże błog. dla całej rodziny
11:30 Do MB z prośbą o błog. i opiekę dla dzieci i wnuków
11:30 Dz-bł w int. Ks.Adama
17:00 + Pauliny (r.), Anieli (r.), Franciszka, Alfreda Sasinów
 

 

 

Niedz.

8:30 + Szczepana Matejczuka
10:00 Za parafian
11:30 Dz-bł w intencji rodziny
11:30 + Heleny Stefaniuk (1 r.)
17:00 + Henryka Rabczuka (1 r.)
17:00 + Janiny, Antoniego Wawryniuk

Intencje Mszy Świętych 13.12. – 19.12.2021 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Apolonii Mazuruk (30 dz.)
7:00 + Andrzeja, Józefy, Stanisława Dudziuków
17:00 + Leokadii Pióro (30 dz.)
17:00 + Bogdana Żabickiego (5 r.), Mariana, Franciszki, Klementyny
17:00 + Jadwigi Dudziuk (1 r.)
 

 

Wt.

 

7:00 + Zm. z rodz. Klimiuków i Chraniuków
7:00  
17:00 + Barbary (1 r.), Marianny (12 r.)
17:00 + Romany, Zenona Tomaszuk
 

 

 

 

Śr.

7:00 +Stanisławy, Stanisława Wyrzykowskich
7:00 + Krystyny Stefaniuk
7:00 + Bronisława, Marianny, zm. dziadków
17:00 + Bożenny, Tadeusza Marciniszyn, zm. z r. Melechów, Bartoszewskich, Wasiluków
17:00 + Mariana, Haliny, zm. dziadków
 

 

Czw.

 

7:00 + Teresy Melech
7:00 + Stanisławy Sienkiewicz, Eugeniusza, Zdzisława, zm. z rodziny
17:00 + Anny Chwesiuk vel Nowickiej
17:00 + Sabiny (r.), Stanisława Hajko
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Janiny Stefańskiej (1 r.)
7:00 + Barbary Truszkowskiej (30 dz.)
7:00 + Wiesławy Śliwińskiej (7 dz.)
17:00 + Adama, Józefa
17:00 + Jana Gumienniczuka (r.), zm. dziadków
17:00 + Jana Kalużnego (5 r.)
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Szczepana (27 r.), zm. z rodziny
7:00 + Teresy, Władysława Seredziuków i ich rodziców
7:00 + Marianny
17:00 + Anny, Stanisława Pietruczuk i zm. z rodz. Hajko
17:00 +Janiny Najdychor
17:00 + Ireny Rypina (r.)
 

 

 

Niedz.

8:30 + Longina, Leokadii, zm. dziadków obu stron
10:00 Za parafian
11:30 + Henryka Szewczuka (14 r.), Stanisławy, Bolesława, Krzysztofa, Marianny
11:30 Dz-bł w 18 r. ur. Mai
17:00 Dz-bł w 17 r. ur. Aleksandry
18:00 W intencji mężczyzn

Intencje Mszy Świętych 06.12 – 12.12.2021

 

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg.29
7:00  
17:00 Dz-bł do MB Sarnackiej w 88 r. ur Heleny, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
17:00 + Józefa Oreszczuka (2 r.)
17:00 W intencji Dusz czyśćcowych
 

 

Wt.

 

7:00 + Henryka Kordaczuka (30 dz.)
7:00 + Tadeusza, zm. z rodz. Jędruszuków
17:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg.30
17:00  
 

 

Śr.

8:30 + Zenona (r.), Józefy, Andrzeja
10:00 + Adolfiny, Eugeniusza, Klemensa, Zygmunta
17:00 + Otylii, Franciszka Marciniuków, zm. z rodz. Hajko
17:00 O Boże błog. dla Zofii i Julii w rocz. ur. i dary Ducha Św. dla całej rodziny
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Zygmunta Hepnera
7:00 + Ks.Andrzeja Oleszczuka (5 r.)
17:00 + Anny Chwesiuk vel Nowickiej
17:00 + Wiesławy (im.)
 

 

Pt.

 

8:30 + Kacpra Wasiluka (5 r.)
10:00 + Zm. z KRK z Chlebczyna
17:00 + Krzysztofa Lewickiego
17:00 Dz-bł 12 r. ur. Mai
19:00 + Julianny (r.), Wacława
 

 

 

Sob.

 

8:30 + Bogdana Żabickiego, Michała Mroziewicza, zm. z r. Hepner i Piwoni
10:00 + Alfreda, Reginy, Stanisława
17:00 + Janiny Folwarskiej
17:00 + Henryka Chromca (r.), Bronisławy, Kazimierza, Adeli, Janiny
19:00 + Macieja Rybaczuka (r.)
 

 

 

Niedz.

8:30 + Edwarda, Stanisławy, Piotra, Janiny, Jolanty, zm. dziadków obu stron
10:00 Za parafian
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja
11:30 + Zm. z KRK z Kózek i Bindugi
17:00 + Haliny (4 r.), Wacława

 

Intencje Mszy Świętych 29.11. – 05.12.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Krystyny Stefaniuk (30 dz.)
7:00 + Barbary Truszkowskiej (7 dz. po pogrzebie)
7:00 + Anny Chwesiuk vel Nowickiej (7 dz.)
17:00 Dz-bł o zdrowie dla Żony i szczęśliwą operację
17:00 + Alfreda Trochimiuka (1 r.)
17:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg. 22
 

 

Wt.

 

7:00 +Marianny, Józefa, Władysławy, zm. z rodz. Wyganowskich
7:00 + Andrzeja Jędrzejuka (im.)
7:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg. 23
17:00 + Andrzeja Barei
17:00 + Andrzeja (im.), Józefy, Stanisława Dudziuków
 

 

Śr.

7:00 + Zygmunta Hepnera
7:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg. 24
17:00 Do Matki Bożej Sarnackiej
17:00 O zdrowie, dary Ducha Św. i opiekę MB Fatimskiej dla syna
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg. 25
7:00 + Krzysztofa Lewickiego (7 dz.)
17:00 + Anny Chwesiuk vel Nowickiej
17:00 + Stanisławy Lipińskiej (r.)
17:00 + Genowefy, Stanisława, Stanisława, Henryka, Justyna, Leokadii, Józefa
 

 

Pt.

 

7:00 + Mirosławy Wróblewskiej (5 r.)
7:00  
17:00 + Zygmunta Kołodzieja (30 dz.)
17:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg. 26
17:00 + Romualda Lewickiego
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Barbary Golwiej (im.)
7:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg. 27
17:00 + Za zm. Pracowników tłoczni gazu w Hołowczycach
17:00 Dz-bł w int. Pracowników tłoczni gazu w Hołowczycach i ich rodzin
 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w 10 r. ur. Adama Stefaniuka
10:00 Za parafian
11:30 + Józefa, Marianny Szoplik
11:30 Dz-bł w 12 r. ur. Amelii i Zofii
17:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg. 28
17:00 Dz-bł w 11 r. ur. Karoliny i 7 r. ur. Filipa

Intencje Mszy Świętych 15.11. – 21.11.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Teresy Melech
7:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg.8
7:00 + Henryka Kordaczuka (7 dz.)
17:00 + Teresy Raczyńskiej (30 dz.)
17:00 + Mariana (1 r.), Leokadii
17:00 + Janiny, Franciszka
 

 

 

Wt.

 

7:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg.9
7:00 + Janiny, Władysława Stefaniuków, Heleny, Bronisława Bortnowskich
7:00 O Boże błog. i zdrowie dla Zdzisława
17:00 Dz-bł w 18 r. ur. Aleksandry
17:00 + Wiesławy, Mirosława, ich zm. rodziców, rodzeństwo i dziadków
 

 

Śr.

7:00 + Zygmunta, Marianny Makarskich
7:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg.10
17:00 + Aleksandry, Kazimierza, Mirosława
17:00 + Marii, Kazimierza
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg.11
7:00 + Andrzeja Serafinowicza (r.)
17:00 + Leokadii, Franciszka, Tadeusza, Heleny, Stanisława, Genowefy, ks.Władysława Śledziewskiego, zm. z r. Jaszczuków, Stefaniuków, Franczuków, Bąków
17:00 + Zenona Tomaszuka
17:00 + Zm. z rodz. Folwarskich, Kalinowskich
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Moniki, Eugeniusza Zienkiewicz
7:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg.12
17:00 + Janiny Folwarskiej (30 dz.)
17:00 O Boże błog., opiekę MB dla KRK z Bindugi, Kózek i ich rodzin
17:00 + Zm. z KRK z Bindugi, Kózek i zm. z ich rodzin
 

 

Sob.

 

7:00 Dz-bł w intencji Ks.Proboszcza
7:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg.13
17:00 Dz-bł w intencji Ks.Proboszcza
17:00 Dz-bł w intencji Ks.Proboszcza
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Zm. rodziców chrzestnych
8:30 + Mieczysława Ludkiewicza greg.14
10:00 W intencji Pana Organisty
11:30 + Janusza Gregorczuka, zm. z rodziny
11:30 + Tadeusza Wróblewskiego (r.), zm. z r. Wróblewskich
17:00 + Tadeusza Kasperuka (r.)
17:00 + Eugeniusza (r.)
18:00 W intencji mężczyzn

Intencje Mszy Świętych 01.11. – 07.11.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

8:30 + Jadwigi, Alfreda, Tadeusza Wolskich
8:30 + Jana, Pauliny, Bronisława, Leontyny, Bronisława, Cecylii, Stanisława Ilczuków, Ireny Rypina, Heleny, Franciszka Hryniewskich
10:00 + Reginy (r.), Jana Ziółkowskich, Tadeusza, Heleny Łazeckich
11:30 Za parafian
 

 

 

 

Wt.

 

8:30 + Romana, Genowefy, Władysława, Bożeny, Michała, Tadeusza, Witolda
8:30 + Bogusława, Grzegorza Obrępalskich
10:00 + Zenona, Izabeli, Stanisławy, Gleba, Eugeniusza, Jana, Kamili, Konstantego, Marii, Eustachego, Ireny, Krzysztofa, Mariana, Heleny, Teofili
17:00 + Bogusława, Eugeniusza, Genowefy Jóźwiak, zm. dziadków
17:00 + Haliny, Wacława Czarnockich, Tadeusza Wróblewskiego, zm. z rodz. Czarnockich, Jaskólskich, Wróblewskich
 

 

 

Śr.

7:00 + Jana, Wojciecha, Janusza Walczuków
7:00 + Henryka, Zofii Bodzon
7:00 + Ireny Lach (r.), Ryszarda, Andrzeja
17:00 Wypominkowa – Binduga, Kózki i Bużka
17:00 + Sabiny Rutkowskiej
17:00 Do MB Sarnackiej
 

 

 

Czw.

 

7:00 Dz-bł w 9 r. ur. Weroniki
7:00 + Wojciecha, Anastazji
7:00 + Krystyny Stefaniuk (7 dz.)
17:00 Wypominkowa – Klimczyce i Kol. Klimczyce
17:00 + Jana Szoplika
17:00 + Marka Nowosielskiego
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Teofili, Wawrzyńca, Bolesława, Czesławy, Zofii, Stanisławy, zm. z rodz. Stachowiczów, Karwackich, Wawryniuków
7:00 + Katarzyny, Józefa
17:00 Wypominkowa – Franopol i Rozwadów
17:00 + Zm. rodziców i dziadków obu stron, Krystyny Kowalczyk
17:00 + Henryka Walaszczyka (r.)
 

 

Sob.

 

7:00 + Piotra Klimiuka
7:00 + Marianny Semeniuk
17:00 Wypominkowa – Chybów
17:00 + Reginy, Eugeniusza, Janusza Nowosielskich; Krystyny, Jana Średzińskich
 

 

 

Niedz.

8:30 + Zm. rodziców i braci
10:00 Wypominkowa – Sarnaki
11:30 + Haliny, Wacława Czarnockich, Jana, Dariusza, Józefa Stefaniuków, zm. z całej rodziny
11:30 + Joanny Szymaniuk (1 r.)
17:00 + Stanisława Kordaczuka (r.)
17:00 + Mieczysława (r.), zm. z r. Ludkiewiczów, Wyganowskich, Korowajczuków

Intencje Mszy Świętych 25.10. – 31.10.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 Dz-bł w 18 r. ur. Mai Malinowskiej
7:00 + Zm. rodziców obu stron
17:00 Dz-bł w 52 r. ślubu Mieczysławy i Tadeusza Radzikowskich
17:00 Dz-bł w 9 r. ur. Przemysława i w int. jego rodziców
17:00 + Franciszka (r.)
 

 

Wt.

 

7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Katarzyny i Aleksandra
17:00 + Zygmunta i Kazimiery (1 r.), zm. dziadków
17:00 + Wiesława Czeropskiego (r.), zm. rodziców i dziadków obu stron
 

 

Śr.

7:00 + Jana Chwesiuka
7:00 + Janiny Folwarskiej (7 dz.)
7:00 + Jana Tarasa (7 dz.)
17:00 + Tadeusza, Franciszka
17:00 + Tadeusza, Stanisławy, zm. z rodziny
 

 

Czw.

 

7:00 + Tadeusza, Heleny Stefaniuk
7:00 + Tadeusza Kasprzaka
17:00 + Tadeusza Kasperuka
17:00 + Szymona Tadeusza, Jadwigi, Romana, Mirosława
17:00 + Tadeusza, Jadwigi, Wincentego Iwaniuk
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Zygmunta, Stanisławy, Franciszka, Rafała i ich rodziców
7:00 + Edwarda, Heleny Izdebskich
7:00 + Wiesławy Sitkiewicz
17:00 + Tadeusza, Anny Lewickich zm. rodziców i dziadków obu stron
17:00 + Julii zm. z rodziny Cybulskich
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Wacława, Marianny, Krystyny, Henryka Maksymiuk
7:00 + Henryka Miłkowskiego (30 dz.)
17:00 O dary i owoce Ducha Św. w 39 r. sakramentu małżeństwa Anny i Bogdana, w int. dzieci i ich rodzin
17:00 Dz-bł w 15 r. ślubu Katarzyny i Rafała oraz w 6 r. ślubu Moniki i Kamila
17:00 + Klementyny, Józefa, Kazimierza, zm. rodziców
 

 

Niedz.

8:30 + Tadeusza, Stanisława Szeweluków i ich rodziców
10:00 Za parafian
11:30 + Władysława Kłykocińskiego (2 r.), Anieli, Mariana, Anny Stolarskiej
11:30 Dz-bł w 55 r. ślubu Marianny i Stanisława Chwedorczuków
17:00 + Stanisława Tarasa (r.)

Intencje Mszy Świętych 18.10. – 24.10.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Szczepana Matejczuka (2 r.)
7:00 + Wiktora, Józefy, Eugenii, Stanisława, zm. z rodz. Onopiuków i Żychów
17:00 + Katarzyny Matejczuk, Laury, zm. z rodz. Matejczuków i Szczerbickich
17:00 + Otylii, Henryka
 

 

Wt.

 

7:00 + Celiny Szablewskiej (7 dz.)
7:00 Dz-bł o zdrowie i ochronę przed chorobami dla ofiarodawcy i bliskich
17:00 + Sławomira Dudziuka (13 r.)
17:00 Dz-bł w 22 r. ur. Wiktorii
 

 

Śr.

7:00 + Jadwigi (12 r.), Stanisława, Bogumiła
7:00  
17:00 + Tadeusza, Mirosława Bartoszuków
17:00 + Tadeusza Nasiłowskiego (2 r.)
 

 

Czw.

 

7:00 + Urszuli Gumienniczuk (im.)
7:00 + Genowefy (9 r.), Czesława, Ireny, Heleny
17:00 + Zmarłych z KRK i ich rodzin
17:00 + Wiesławy Kordaczuk (r.)
17:00 + Zdzisławy Szczerbickiej (r.)
 

 

Pt.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Genowefy, Stanisława
17:00 + Kamila Pióro
17:00 + Mirosława (22 r.), Szymona, Jadwigi, Wiesławy
 

 

 

Sob.

 

7:00 Dz-bł w 14 r. ślubu Agnieszki i Mariusza
7:00 Dz-bł w 27 r. ślubu Edyty i Piotra Szałucha
17:00 + Teresy Raczyńskiej (7 dz.)
17:00 + Adolfa, Marianny, Józefa, Ludwiki, Stanisława, Kazimierza, zm. z rodz. Walczuków, Bogdaniuków, Dmowskich
17:00 Dz-bł w 12 r. ur. Zuzanny
 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł do MB Różańcowej w intencji całej rodziny
10:00 Za parafian/(Chrzty)
11:30 + Tadeusza Wolskiego
11:30 Dz-bł w 53 r. ślubu Jadwigi i Ignacego
17:00 Dz-bł w 18 r. ur. Mai

Intencje Mszy Świętych 11.10. – 17.10.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Janusza, Małgorzaty, zm. rodziców
7:00 + Kazimierza Gregorczuka, zm. rodziców obu stron
17:00 W intencji członków Kółek Różańcowych
17:00 + Władysława
17:00 Dz-bł w 9 r. ur. Leny
 

 

Wt.

 

7:00 + Stanisława, Marianny, Antoniego, Mariana, Karoliny
7:00  
17:00 + Marianny Zubkowicz
17:00 + Czesława, Genowefy, zm. z rodziny
 

 

Śr.

7:00 + Jadwigi Dudziuk
7:00 Dz-bł o zdrowie i błog. Boże dla Katarzyny
17:00 + Edwarda (im.)
17:00 W intencji Rodziny Radia Maryja
 

 

Czw.

 

7:00 + Henryka Onopiuka (30 dz.)
7:00 Dz-bł w 20 r. ur. Krzysztofa
17:00 + Stanisława, Janiny Rogalów
17:00 + Anny, Tadeusza
 

 

Pt.

 

7:00 + Romana (1 r.)
7:00 + Ksawerego, Władysława, Marianny Korniluk
17:00 Dz-bł o Boże błog. i zdrowie dla Teresy Wyrzykowskiej
17:00 + Teresy, Henryka, Karoli Kutników
 

 

Sob.

 

7:00 + Elżbiety (23 r.), Henryka (19 r.)
7:00 + Teresy Melech
17:00 Dz-bł w rocznicę ślubu Doroty i Jacka Pasierowskich
17:00 + Zm z rodz. Folwarskich, Wincentego, Bronisławy, Franciszki, Julii, Bolesława, Bolesława
 

 

Niedz.

8:30 + Genowefy (r.), Stanisława, Bronisławy, Antoniego, Hipolita
10:00 Za parafian
11:30 + Stanisławy, Mieczysława, Marianny, Leokadii, Longina
11:30 + Jadwigi (r.), Mariana, Stanisława
17:00 Dz-bł w 8 r. ślubu Izabeli i Marka, o potrzebne łaski dla dzieci