Intencje Mszy Świętych 12.04. – 18.04.2021 r.

Dzień Godz Intencje
Pon. 7:00 + Bogusława Terlikowskiego (30 dz.)
7:00 + Teresy Melech
7:00 + Zbigniewa Gregorczuka (7 dz.)
17:00 + Tadeusza Honczaruka (14 r.), zm z rodz Honczaruków i Wawryniuków
17:00 + Cecylii (r.), Antoniego, Tadeusza Sadowskich
 

Wt.

 

7:00 + Tadeusza Głuchowskiego (28 r.)
7:00 + Jadwigi Dudziuk
17:00 + Stanisława Kalinowskiego (r.)
17:00 + Ireneusza Żaka
 Śr. 7:00 + Hildegardy Karwackiej (30 dz.)
7:00 + Teresy Melech
17:00 + Jadwigi Obrępalskiej (r.), Franciszka, Stanisława, Bogusława, Grzegorza
17:00 + Barbary Golwiej
 

 Czw.

 

7:00 + Danuty Jakubowicz
7:00 + Marianny Maksymiuk (30 dz.)
7:00 + Teresy Melech (30 dz.)
17:00 + Bogusława Terlikowskiego
17:00 + Danuty Jakubowicz
17:00 + Zm z rodz Seredziuków i Wereszków
 Pt.

 

7:00 + Kazimierza Góralińskiego (r.), Janiny, Czesławy
7:00 + Teresy Melech
7:00 + Tadeusza Kasprzaka (30 dz.)
17:00 + Czesława Żabickiego (9 r.), Marii, Stanisławy, Franciszka, Marianny, Edwarda
17:00 + Jana Bobińskiego (r.), Czesławy, Władysława
17:00 Dz-bł w 40 r. ur Grzegorza
 

Sob.

 

7:00 + Mikołaja Mułenko (30 dz.)
7:00 + Zygmunta Lutkiewicza (30 dz.)
7:00 O zdrowie dla Marka
17:00 + Pelagii Radomskiej
17:00 Dz-bł w 88 r. ur Marianny Denisiuk
17:00 + Józefa Świderskiego (17 r.), zm rodziców obu stron
Niedz. 8:30 + Czesława Szoplika i jego rodziców
10:00 Za parafian
11:30 + Stanisława Zawadzkiego (6 r.)
11:30 W intencji rodziny o potrzebne łaski
17:00 + Teresy Melech
17:00 O potrzebne łaski dla całej rodziny