Intencje Mszy Świętych 26.04. – 02.05.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Kamili (r.), Stanisława, Romana
7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Teresy (r.)
7:20 + Janusza Wawryniuka (7 dz.)
17:00 Dz-bł o opiekę MB i potrzebne łaski dla Sylwestra i jego rodziny
17:00 Dz-bł w r. ślubu Bożeny i Mariana o Boże błog. dla rodziny
17:00 + Kamili, Stanisława Klimaszewskich
 

 

Wt.

 

7:00 + Alicji Religioni (30 dz.)
7:00 + Anieli Bartoszewskiej (30 dz.)
17:00 + Janiny, Jana Grabczyków, Heleny, Kazimierza Walczuków
17:00 + Henryki, Henryka, Stefana, Zbigniewa, Heleny
 

 

Śr.

7:00 O pomyślne zdanie matury i światło Ducha Św. dla Adama
7:00 + Michała (15 r.), Józefy, Zofii Sterniczuk
7:00 + Stefanii Kulczyk (13 r.)
17:00 + Danuty (r.), Antoniego, zm z rodziny
17:00 Dz-bł w 14 r. ślubu Agnieszki i Daniela Głuchowskich
 

 

Czw.

 

7:00 + Wojciecha Prusińskiego
7:00 + Jana Szoplika (24 r.)
17:00 + Henryka Wawryniuka (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 15 r. ślubu Małgorzaty i Kamila
17:00 Dz-bł w 20 r. ślubu Jolanty i Janusza
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Bronisławy, Kazimierza, Alicji, zm. z r. Bartoszuków
7:00 + Jana Szeweluka
7:00 + Bogdana, Mariana, zm. rodziców i dziadków
17:00 + Zm. z r. Trojanowskich, Kadłubowskich, Karwackich
17:00 + Stanisława Palucha (22 r.)
17:00 + Adolfa (r.)
 

 

Sob.

 

7:00 + Krzysztofa Gregorczuka (7 r.), zm. rodziców i dziadków
7:00 + Heleny, Władysława, Marii, zm. rodziców
18:00 + Wacława Czarnockiego (r.), Haliny, zm. z r. Czarnockich
18:00 + Mieczysława Kalinowskiego, Heleny i Kazimierza Walczuków
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Janiny Lipińskiej (11 r.), Nikodema
8:30 + Heleny Mazurkiewicz i jej rodziców
10:00 Za parafian
11:30 + Zygmunta Oksiuty (im.)
11:30 O pomyślne zdanie matury i dalszą opiekę MB Sarnackiej dla Izabeli
17:00 Dz-bł w int. całej rodz., a szczególnie o dary Ducha Św. i pomyślne zdanie matury dla Dominiki i Weroniki oraz o wybór właściwej drogi życiowej
17:00 + Zygmunta Gorzała