Intencje mszalne:31.05.-6.06.2021.

 Intencje Mszy Świętych 31.05. – 06.06.2021r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

7:00 + Marianny Wasiluk, Jana, Henryka, zm. dziadków Helena Jaszczuk
7:00 + Marcina Jakubiaka (7r.) Żona i dzieci
7:00 + Małgorzaty Mikiciuk, zm. z r. Bogdaniuków Ciocia z Lipna
7:20 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.27  
18:00 + Zm. z r. Wawryniuków i Rowickich, za dusze potrzebujące pomocy Anna Rowicka
18:00 + Stanisława Orzepowskiego, Ireny, zm. z r. Orzepowskich i Terlikowskich Urszula Kosińska
18:00 + Jana (r.), Honoraty Janina Nowosielska
 

 

 

Wt.

 

7:00 + Józefy, Stanisława, Władysława, zm. z r. Zubkowiczów, Sitów, Jaskólskich Henryka Jaskólska
7:00 Dz-bł o Boże błog. i potrzebne łaski dla dzieci Jolanty i Mariusza  
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.28  
18:00 + Bogumiły, Józefa, Witolda Zofia Pióro
18:00 Dz-bł w intencji Zuzanny, Igi, Adama, Kacpra i Filipa Dziadkowie
 

 

Śr.

7:00 + Marka Pióro (3r.), Haliny Zenon Matejczuk
7:00 + Józefa (r.), Ireny, Marka, Janusza, Krzysztofa Marian Domański
7:00 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.29  
18:00 Do MB Sarnackiej  
18:00 + Marka Pióro (r.) Żona
 

 

Czw.

 

8:30 + Otylii, Wiktora i ich rodziców, Marka Pióro Bezimienna
8:30 + Jadwigi Skórczyńskiej greg.30  
10:00 Za Parafian i Gości  
17:00 Dz-bł w intencji Przemysława Szymaniuk Rodzina
17:00 + Jana, Leszka, zm. dziadków z obu stron Bogusława Szeweluk
 

 

 

Pt.

 

7:00 Dz-bł w 12 r. ur. Natalii Rodzice
7:00 + Anieli Bartoszewskiej Alina Presnarewicz z rodziną
7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg.1  
18:00 + Barbary Golwiej Siostra Bernadetta z rodziną
18:00 + Stanisławy (20r.), Tadeusza i ich rodziców Anna Jakimiuk
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Krzysztofa, zm. z r. Adamowiczów, Prokopiuków, Kalużnych Zyta Adamowicz
7:00 + Jadwigi (r.), Kazimierza Michał Karwacki
7:00 + Tadeusza Kasprzaka greg.2  
18:00 + Bogusława Terlikowskiego Rodzina
18:00 + Feliksy (r.), Mariana, Reginy i ich rodziców Zofia Gregorczuk
18:00 + Wiesławy, Mirosława Mariusz Dudziuk
 

 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w 7 r. ur. Szymona i 9 r. ur. Leny Rodzice
8:30 + Zm. rodziców, dziadków, Romana, Stefana, Władysławy Jędrzejuków, zm. z r. Śliwków Stanisława Nieścioruk
10:00 Za parafian  
11:30 Dz-bł w r. ur. Katarzyny Janina, Wiesław Wyrzykowscy
11:30 Dz-bł w intencji wnuczek Oli, Tosi, Michasi, Gabrysi, Rozalki Babcia
17:00 + Tadeusza Kasprzaka greg.3  
17:00 + Czesławy, Władysława, Józefy, Franciszka Helena Żak