Intencje Mszy Świętych 05.07. – 11.07.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Aleksandra (r.), Marianny, zm. dziadków
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 1
7:20 + Stanisława, Bolesławy Maksymiuk
18:00 W intencji dusz czyśćcowych
 

 

Wt.

 

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 2
7:00 + Wandy Wawryniuk
7:20 + Stanisławy Terlikowskiej (7 r.)
18:00 + Jana (r.)
 

 

Śr.

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 3
7:00 + Zenona Tomaszuka
18:00 + Teofili (r.), zm. z rodziny
18:00 Do MB Sarnackiej
 

 

Czw.

 

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 4
7:00 + Teresy Melech
7:00 + Stanisława Tarasa (7 dz.)
18:00 + Teodory, Teodora, Julii Cybulskich
18:00 + Janusza Gregorczuka (2 r.)
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Marii, Kazimierza
7:00 + Eugeniusza Kuzyńskiego
7:20 Dz-bł w 5 r. ślubu Pauliny i Kamila
7:20 + Franciszka Żabickiego greg. 5
18:00 + Danuty, Krystyny, Karoliny, Stanisława Iwaniuków
18:00 + Piotra Gregorczuka
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 6
7:00 + Wandy, Henryka Wawryniuk
7:00 + Edmunda Obrępalskiego (5 r.), zm. z rodz. Obrępalskich, Wawryniuków, Di Fratta
18:00 + Heleny Ochocińskiej
18:00 + Jadwigi (25 r.), Tadeusza, Andrzeja
 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w intencji córek i wnucząt
10:00 Za parafian i gości/+ Franciszka Żabickiego greg. 7
11:30 Dz-bł w 70 r. urodzin Stanisławy Obrępalskiej
17:00 Dz-bł w 50 r. urodzin Tomasza i o Boże błog. dla rodziny