Intencje Mszy Świętych 19.07. – 25.07.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 15
7:00 + Tadeusza, zm. rodziców obu stron
7:00 Dz-bł w intencji Jakuba, o powrót do zdrowia
18:00 + Mirosławy (r.), Pawła, Adama, zm. rodziców
18:00 Dz-bł w 1 r. ur. Niny i 8 r. ur. Arkadiusza
 

 

Wt.

 

7:00 + Czesława (im.)
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 16
18:00 + Barbary Golwiej
18:00 + Teresy Melech
 

Śr.

7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 17
18:00 + Sławomiry i zm. rodziców
18:00 Dz-bł w 1 r. ur. Niny, 8 r. ur. Arkadiusza, 13 r. ur. Dawida
 

 

Czw.

 

7:00 + Teresy
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 18
18:00 + Zdzisława, Zygmunta, Lucyny, Stefana
18:00 + Kamila Pióro
 

 

Pt.

 

7:00 + Józefa Gregorczuka (18 r.), Anny, Andrzeja
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 19
18:00 + Jana (23 r.), zm. rodziców obu stron
18:00 + Wacława, Franciszki, Henryka, zm. z rodziny
 

 

Sob.

 

7:00 Dz-bł w 20 r. ur. Pauliny
7:00 + Franciszka Żabickiego greg. 20
18:00 Dz-bł w 65 r. ur. Grażyny Obrępalskiej
18:00 + Krzysztofa, zm. z rodz. Gregorczuków
 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w intencji Kingi i Krzysztofa z racji imienin
10:00 Za parafian i gości (Chrzty)/+ Franciszka Żabickiego greg. 21
11:30 + Anny Bartoszuk (8 r.)
17:00 + Krzysztofa Szczerbickiego (im.)