Intencje Mszy Świętych 04.10. – 10.10.2021 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Zofii (r.), Krzysztofa, Antoniego, Michała, zm. z rodziny
7:00 + Zofii, Kazimierza Jakubiak, zm. rodziców obu stron
7:00 + Henryka Miłkowskiego (7 dz.)
17:00 W intencji dusz czyśćcowych
17:00 + Dominika (r.), Franciszka (im.), zm. z rodz. Góreckich
 

 

Wt.

 

7:00 Dz-bł w 18 r. ur. Barbary, 1 r. ur. Julii, w intencji wnuczek i całej rodziny
7:00 + Władysławy (32 r.)
17:00 + Genowefy, zm. rodziców obu stron
17:00 + Anny, Józefa Kalinowskich
 

 

Śr.

7:00 + Władysławy, Mariana Terlikowskich
7:00 + Zmarłych rodziców
7:00 + Franciszki
17:00 Do MB Sarnackiej
17:00 + Janiny Kordaczuk (10 r.)
 

 

Czw.

 

7:00 + Stanisława, Genowefy, Stanisława, Henryka, Stanisława, Zofii
7:00 + Ireny Orzepowskiej (2 r.), zm. z rodziny
17:00 + Małgorzaty, Janusza, zm. rodziców
17:00 + Jana, Heleny, Mariana
17:00 + Marka Nowosielskiego (im.)
 

 

Pt.

 

7:00 + Stanisława (r.), Genowefy, Wiesława
7:00 O Boże błog., potrzebne łaski, szczególnie o łaskę zdrowia dla mamy
17:00 + Jadwigi Dudziuk
17:00 + Wawrzyńca, Teofili, Bolesławy, Czesławy, zm. z rodz. Stachowiczów, Karwackich, Wawryniuków
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Henryka Miłkowskiego
7:00  
17:00 Dz-bł w int. Ewy, Joanny i Tomasza
17:00 Dz-bł w 11 r. ur. Mai, 10 r. ur. Jakuba
17:00 + Heleny (27 r.), Franciszka (4 r.)
 

 

Niedz.

8:30 + Grzegorza Obrępalskiego (3 r.)
10:00 1 Rocznica Poświęcenia Kościoła/W intencji parafian, gości, budowniczych i dobrodziejów
11:30 + Otylii, Edmunda
17:00 + Haliny Popławskiej (2 r.)