Intencje Mszy Świętych 06.12 – 12.12.2021

 

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg.29
7:00  
17:00 Dz-bł do MB Sarnackiej w 88 r. ur Heleny, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
17:00 + Józefa Oreszczuka (2 r.)
17:00 W intencji Dusz czyśćcowych
 

 

Wt.

 

7:00 + Henryka Kordaczuka (30 dz.)
7:00 + Tadeusza, zm. z rodz. Jędruszuków
17:00 + Mieczysława Ludkiewicza greg.30
17:00  
 

 

Śr.

8:30 + Zenona (r.), Józefy, Andrzeja
10:00 + Adolfiny, Eugeniusza, Klemensa, Zygmunta
17:00 + Otylii, Franciszka Marciniuków, zm. z rodz. Hajko
17:00 O Boże błog. dla Zofii i Julii w rocz. ur. i dary Ducha Św. dla całej rodziny
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Zygmunta Hepnera
7:00 + Ks.Andrzeja Oleszczuka (5 r.)
17:00 + Anny Chwesiuk vel Nowickiej
17:00 + Wiesławy (im.)
 

 

Pt.

 

8:30 + Kacpra Wasiluka (5 r.)
10:00 + Zm. z KRK z Chlebczyna
17:00 + Krzysztofa Lewickiego
17:00 Dz-bł 12 r. ur. Mai
19:00 + Julianny (r.), Wacława
 

 

 

Sob.

 

8:30 + Bogdana Żabickiego, Michała Mroziewicza, zm. z r. Hepner i Piwoni
10:00 + Alfreda, Reginy, Stanisława
17:00 + Janiny Folwarskiej
17:00 + Henryka Chromca (r.), Bronisławy, Kazimierza, Adeli, Janiny
19:00 + Macieja Rybaczuka (r.)
 

 

 

Niedz.

8:30 + Edwarda, Stanisławy, Piotra, Janiny, Jolanty, zm. dziadków obu stron
10:00 Za parafian
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja
11:30 + Zm. z KRK z Kózek i Bindugi
17:00 + Haliny (4 r.), Wacława