Intencje Mszy Świętych 13.12. – 19.12.2021 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 + Apolonii Mazuruk (30 dz.)
7:00 + Andrzeja, Józefy, Stanisława Dudziuków
17:00 + Leokadii Pióro (30 dz.)
17:00 + Bogdana Żabickiego (5 r.), Mariana, Franciszki, Klementyny
17:00 + Jadwigi Dudziuk (1 r.)
 

 

Wt.

 

7:00 + Zm. z rodz. Klimiuków i Chraniuków
7:00  
17:00 + Barbary (1 r.), Marianny (12 r.)
17:00 + Romany, Zenona Tomaszuk
 

 

 

 

Śr.

7:00 +Stanisławy, Stanisława Wyrzykowskich
7:00 + Krystyny Stefaniuk
7:00 + Bronisława, Marianny, zm. dziadków
17:00 + Bożenny, Tadeusza Marciniszyn, zm. z r. Melechów, Bartoszewskich, Wasiluków
17:00 + Mariana, Haliny, zm. dziadków
 

 

Czw.

 

7:00 + Teresy Melech
7:00 + Stanisławy Sienkiewicz, Eugeniusza, Zdzisława, zm. z rodziny
17:00 + Anny Chwesiuk vel Nowickiej
17:00 + Sabiny (r.), Stanisława Hajko
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Janiny Stefańskiej (1 r.)
7:00 + Barbary Truszkowskiej (30 dz.)
7:00 + Wiesławy Śliwińskiej (7 dz.)
17:00 + Adama, Józefa
17:00 + Jana Gumienniczuka (r.), zm. dziadków
17:00 + Jana Kalużnego (5 r.)
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Szczepana (27 r.), zm. z rodziny
7:00 + Teresy, Władysława Seredziuków i ich rodziców
7:00 + Marianny
17:00 + Anny, Stanisława Pietruczuk i zm. z rodz. Hajko
17:00 +Janiny Najdychor
17:00 + Ireny Rypina (r.)
 

 

 

Niedz.

8:30 + Longina, Leokadii, zm. dziadków obu stron
10:00 Za parafian
11:30 + Henryka Szewczuka (14 r.), Stanisławy, Bolesława, Krzysztofa, Marianny
11:30 Dz-bł w 18 r. ur. Mai
17:00 Dz-bł w 17 r. ur. Aleksandry
18:00 W intencji mężczyzn