Intencje Mszy Świętych 20.12 – 26.12.2021

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Zygmunta Hepnera (30 dz.)
7:00 + Krystyny Żuromskiej
7:00 + Jana Wasilewskiego (7 dz.)
17:00 + Jana Rypiny (7 dz.)
17:00 Dz-bł w 5 r. ur. Karoliny
 

 

Wt.

 

7:00 + Anny Chwesiuk vel Nowickiej (30 dz.)
7:00  
17:00 + Marianny, Piotra, Heleny, Stefana, Henryka
17:00 + Olgi, Józefa Kasperuk
 

 

 

Śr.

7:00 + Wiesławy, Mirosława
7:00 + Jana (r.), zm. z całej rodz. Wawryniuków
7:00 + Wandy Honczaruk
17:00 + Stanisławy Uszelewskiej – Skolimowskiej (7 dz.)
17:00 + Haliny Głuchowskiej (13 r.)
17:00 + Kamila Pióro
 

 

 

Czw.

 

7:00 Dz-bł o Boże błogosławieństwo i zdrowie
7:00 + Teresy Stefaniuk (7 dz.)
17:00 + Krystyny Żuromskiej
17:00 Dz-bł w int. Ks.Adama
 

 

Pt.

 

7:00 Dz-bł w 3 r. ur. Eweliny
7:00 + Zm. Z r. Wasiluków, Sakowskich, Adamiuków, Kroszków
7:00 + Bogusława Jóźwiaka
 

 

 

 

Sob.

 

00:00 Za Parafian i Gości
8:30 + Stanisława Daniluka i jego rodziców
8:30 + Józefa, Marianny Kalużnych
10:00 O Boże błog. dla całej rodziny
11:30 Do MB z prośbą o błog. i opiekę dla dzieci i wnuków
11:30 Dz-bł w int. Ks.Adama
17:00 + Pauliny (r.), Anieli (r.), Franciszka, Alfreda Sasinów
 

 

 

Niedz.

8:30 + Szczepana Matejczuka
10:00 Za parafian
11:30 Dz-bł w intencji rodziny
11:30 + Heleny Stefaniuk (1 r.)
17:00 + Henryka Rabczuka (1 r.)
17:00 + Janiny, Antoniego Wawryniuk