Intencje Mszy Świętych 27.12.2021 – 02.01.2022 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Krzysztofa Lewickiego (30 dz.)
7:00  
17:00 + Agnieszki Ziółkowskiej
17:00 + Szczepana Bartoszuka
 

 

Wt.

 

7:00 + Stanisławy, Stanisława, Aliny, Tadeusza
7:00 + Józefa Czarnockiego (8 r.)
17:00 + Ireny (r.), Józefa, Marka, Janusza, Krzysztofa
17:00 + Janiny, Kazimierza
 

 

Śr.

7:00 +Zm. z rodz. Skrobaczów i Norwów
7:00  
17:00 Dz-bł w 48 r. ślubu Anny i Henryka
17:00 + Zdzisławy, Krzysztofa Szczerbickich
 

 

 

Czw.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Krystyny Żuromskiej
17:00 + Władysława, Wiktorii, Jana, Józefa Wasilewskich
17:00 + Haliny Tomaszuk, Ireny Wasilewskiej
 

 

Pt.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Stanisława (r.), Stanisławy, Romana Częstochowskich
17:00 + Napoleona, Tadeusza
 

 

 

 

Sob.

 

8:30 + Reginy Żurawskiej (r.)
8:30 + Krystyny Żuromskiej
10:00 Za Parafian
11:30 Dz-bł w r. ur. Mamy
11:30 + Eugeniusza, Bogusława, Genowefy Jóźwiaków
17:00 + Jana, zm. z rodz. Buławskich i Klimaszewskich
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Mariana Jóźwiaka, zm. rodziców obu stron
8:30 + Tadeusza Matejczuka (10 r.)
10:00 Za parafian
11:30 + Zbigniewa Radziwonki (13 r.), Izabeli, zm. Rodziców obu stron
11:30 + Bernadetty, Ryszarda Walczuk
17:00 Dz-bł o Boże błog. i zdrowie dla córki Małgorzaty
17:00 Dz-bł o doświadczenie ognia Bożej Miłości w 21 r. ur. Huberta i 20 r. ur. Krystiana