Ogłoszenia III Niedziela Zwykła

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych. 
 3. We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
 4. W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych.
 5. Parafia i GOK przedstawią w najbliższym przygotowany harmonogram zajęć umożliwiających spędzenie ferii zimowych. Prosimy o zapoznanie się i skorzystanie z oferty – liczba miejsc ograniczona.
 6. KSM i Oaza kierują oferty na spędzenie zimowych ferii w oparciu o katolickie wartości. Szczególnie zachęcamy uczniów kl. VIII do skorzystania z Oazy ewangelizacyjnej w Serpelicach w ramach przygotowania do bierzmowania.
 7. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku. W styczniu odmawiamy litanię do Imienia Jezus.
 8. Zostały przygotowane: album z Budowy, Misji i poświęcenia kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.
 9. W tym tygodniu patronują nam:
  • 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, patron dziennikarzy;
  • 26 I – św. Tymoteusz i Tytus (I w.), biskupi, bliscy współpracownicy Świętego Pawła Apostoła;
  • 28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, filozof i teolog chrześcijański.
 10. W minionym tygodniu odeszły do Pana: śp. Władysława Lewicka i Irena Taras. Rodzinom składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłe polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…