Ogłoszenia III Niedziela Zwykła

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych. 
 3. We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
 4. W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych.
 5. Parafia i GOK przedstawią w najbliższym przygotowany harmonogram zajęć umożliwiających spędzenie ferii zimowych. Prosimy o zapoznanie się i skorzystanie z oferty – liczba miejsc ograniczona.
 6. KSM i Oaza kierują oferty na spędzenie zimowych ferii w oparciu o katolickie wartości. Szczególnie zachęcamy uczniów kl. VIII do skorzystania z Oazy ewangelizacyjnej w Serpelicach w ramach przygotowania do bierzmowania.
 7. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku. W styczniu odmawiamy litanię do Imienia Jezus.
 8. Zostały przygotowane: album z Budowy, Misji i poświęcenia kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.
 9. W tym tygodniu patronują nam:
  • 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, patron dziennikarzy;
  • 26 I – św. Tymoteusz i Tytus (I w.), biskupi, bliscy współpracownicy Świętego Pawła Apostoła;
  • 28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, filozof i teolog chrześcijański.
 10. W minionym tygodniu odeszły do Pana: śp. Władysława Lewicka i Irena Taras. Rodzinom składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłe polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Ogłoszenia II Niedziela Zwykła

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. We wtorek rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie. Kto w tym czasie uczyni cokolwiek dla jedności Kościoła (modlitwa, post, jałmużna, studium itp.) i weźmie udział w zakończeniu tego Tygodnia Modlitw, może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 3. W piątek, 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości. Prośmy o Boże błogosławieństwo dla żyjących a dla zmarłych wypraszajmy łaskę życia wiecznego.
 4. W sobotę o 16.00 konferencja przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych.
 5. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
 6. W minionym tygodniu odeszła do Pana: Halina Sobieszuk z Chybowa. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłą polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Ogłoszenia Niedziela Chrztu Pańskiego

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni. Za pracę: Waldemar i Paweł Steleżuk, Mieczysław Korowajczuk, Kamil Wawryniuk i Jerzy Garucki.
 2. Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pańskiego. Jezus staje w gronie grzeszników, aby przyjąć chrzest nawrócenia od Jana. Od tej chwili rozpoczyna publiczną działalność, głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 3. Dzisiejszy dzień to okazja, aby wspomnieć sakrament chrztu świętego. Chrzest Janowy był zapowiedzią prawdziwego chrztu. Przez ten sakrament zostaliśmy złączeni z Chrystusem i włączeni do Kościoła. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem wdzięczności za naszych rodziców, rodziców chrzestnych, którzy wyznając wiarę, przynieśli nas do świątyni, abyśmy mogli dostąpić odrodzenia z wody i Ducha Świętego.
 4. Dziś kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy tradycyjnie można śpiewać do 2 lutego.
 5. Dziękujemy dzieciom z klasy IIb za wystawienie jasełek oraz rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów i zorganizowaniu prób.
 6. W sobotę o godz. 10.30 w Siemiatyczach w par. św. Andrzeja Boboli spotkanie sołtysów, dalsza część w firmie Pronar.
 7. KSM i Oaza kierują oferty na spędzenie zimowych ferii w oparciu o katolickie wartości. Szczególnie zachęcamy uczniów kl. VIII do skorzystania z Oazy ewangelizacyjnej w Serpelicach w ramach przygotowania do bierzmowania.
 8. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku. W styczniu odmawiamy litanię do Imienia Jezus.
 9. Zostały przygotowane: album z Budowy, Misji i poświęcenia kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.
 10. W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. Bogumiła Sadowska, Gustawa Łubko, Mirosław Szaniawski, Sławomir Gumienniczuk i Jan Stefański. Rodzinom składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłych polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Ogłoszenia II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
 2. Pierwsza środa – różaniec do Matki Bożej Sarnackiej z czytaniem próśb i podziękowań.
 3. W czwartek 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną w tradycji świętem Trzech Króli. Chrystus objawia się jako Zbawiciel tym, którzy Go szukają, ponoszą ryzyko, potrafią rozpoznać znaki zapowiadające Jego narodzenie, porzucają dotychczasowe życie i wyruszają w drogę. Msze Święte z poświęceniem kadzidła i kredy według porządku niedzielnego. Zwyczajem ojców chcemy naznaczyć drzwi swoich mieszkań i domów literami K + M + B albo C + M + B (które możemy rozumieć albo jako inicjały imion trzech królów, albo jako skrót łacińskiego Christus mansionem benedicat – „Chrystus błogosławi temu domowi”). W ten sposób damy świadectwo, że przyjęliśmy Nowonarodzonego do swojego życia.
  W tym dniu modlimy się w intencji misji i składamy ofiary na tacę na potrzeby misji na całym świecie.
 4. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:
  Poniedziałek 8.30 Chybów          15.00 ul. Kolejowa
  Wtorek 8.30 Rzewuszki i Kolonia, Franopol        15.00 ul. Dzikowa, Zajęcza, Krecia i Lisia
  Środa 8.30 Kamianka i Rozwadów     15.00 3 Maja i Osiedle Gazowe
  Piątek 18.00 ul. Piłsudzkiego, Berka i Kościelna
  Sobota 8.30 Nadleśnictwo i Blok drogowców, ul. Żeromskiego, Kilińskiego, Spokojna, Szkolna, Blok Przetwórniany