Ogłoszenia VI Niedziela Zwykła

  1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni i ogrzewanie.
  2. Jutro do naszej parafii przybędzie Krzyż św. Jana Pawła II. Nawiedzi naszą wspólnotę w dniach 14-15 lutego br. Tak zaplanujmy czas, aby spotkać się ze Znakiem naszego zwycięstwa. 
  3. Program nawiedzenia (kliknij na podświetlenie).
  4. Jest organizowany dzień skupienia dla mężczyzn 26 lutego – wyjazd do Sokółki i Świętej Wody organizowany przez Wspólnotę Mężczyzn św. Józefa. Zapisy w zakrystii i u ks. Adama.
  5. Oddanie 33 – formacja dla chętnych. Materiały potrzebne do przeprowadzenia tych rekolekcji oraz zapisy w zakrystii.
  6. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
    Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku.
  7. W minionym tygodniu odszedł do Pana: śp. Wincenty Żabicki. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłego polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…