Intencje Mszy Świętych 14.02 – 20.02.2022

Dzień Godz Intencje
 

 

Pon.

7:00 + Wincentego Żabickiego (7 dz.)
7:00  
17:00 + Henryka Izdebskiego (r.)
17:00 + Marii (4 r.), Czesława Żabickich i ich rodziców
 

 

 

Wt.

 

7:00 + Danieli (r.), Jana, Zygmunta, Franciszki, Bolesława
7:00  
17:00 O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny
17:00 + Kazimierza, Leokadii, Wiesława, Stanisława, Janiny, Alfreda, Karoliny, Janusza
17:00 + Sławomira Gumienniczuka
 

 

Śr.

7:00 + Teresy Melech
7:00 Dz-bł o Boże błog. i zdrowie dla Anny
17:00 + Ireny Taras (30 dz.)
17:00 + Eugeniusza, Janiny
 

 

Czw.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Janusza Przewuskiego
17:00 + Wincentego Walczuka (1 r.)
 

 

Pt.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Władysławy Lewickiej (30 dz.)
17:00 + Wiktora (r.), Otylii, zm. rodziców i dziadków obu stron
 

 

Sob.

 

7:00 + Stanisława Zubkowicza (2 r.)
7:00  
17:00 O Boże błog. i zdrowie dla Krystyny i Barbary
17:00 + Czesławy Kamińskiej (2 r.)
 

 

 

Niedz.

8:30 + Stanisława, Marianny, Henryka, zm. z rodz. Szewczuków
10:00 Za parafian
11:30 Dz-bł w 77 r. ur. Łucji i 47 r. ur. Damiana
11:30 + Haliny, zm. rodziców obu stron
17:00 + Janiny Folwarskiej
17:00 + Barbary Golwiej (1 r.)