Intencje Mszy Świętych 26.12.2022–01.01.2023r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

 

Pon.

 

8:30 + Szczepana Matejczuka Zenon Matejczuk
10:00 + Stanisława Daniluka i jego rodziców Mieczysław Daniluk
11:30 + Józefa, Marianny Kalużnych Halina Korowajczuk
11:30 Dz-bł w 18 r. ur. Wiktorii Rodzice i dziadkowie
17:00 +Janiny (10 r.), Antoniego Wawryniuków Teresa Osiadacz
 

 

Wt.

 

 

7:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące Bezimienna
7:00 + Alfreda, Reginy, Stanisława Rodzina
17:00 + Ksaweryny Rogala (1 r.) Rodzina
17:00 + Heleny Stefaniuk (r.) Krystyna Jaszczuk
 

 

 

Śr.

7:00 + Zofii, Leonarda, Jana, Jadwigi Onopiuk, Antoniego, Antoniny Nurkowskich Halina Osiej
7:00 +Julianny Kalinowskiej Koleżanki córki Katarzyny
17:00 + Ireny (r.), Józefa, Marka, Janusza, Krzysztofa Marian Domański
17:00 + Janiny (r.), Kazimierza (r.) Barotszuków Krystyna Andrusiak
 

 

Czw.

 

7:00 + Zdzisławy, Krzysztofa Szczerbickich Córki
7:00 Dz-bł w r. ur. Huberta i Krystiana Babcia
7:20 + Zygmunta Godlewskiego (7 dz.) Rodzina
17:00 + Haliny Tomaszuk (17 r.), Ireny Wasilewskiej (4 r.) Agata i Tadeusz Wasilewscy
17:00 Dz-bł w 49 r. ślubu Anny i Henryka Jakimiuków Małżonkowie
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Wiesławy Kondery Mieszkańcy Rzewuszek i Kolonii
7:00 + Józefa Czarnockiego (9 r.) Rodzina
17:00 + Michała Mielniczuka (10 r.) Chrześniaczka
17:00 + Jana, zm. z rodz. Klimaszewskich i Buławskich Rodzina
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Jana, Andrzeja, zm. z rodz. Czerków, Kołodziejczuków, Rodzina
7:00 + Andrzeja Rodzina
16:00 Ślub: Katarzyna Skrobacz – Kamil Janiuk  
17:00 + Stanisława, Stanisławy, Romana, Tadeusza Częstochowskich Stefan Częstochowski
17:00 + Zofii Onopiuk Rodzina Czajkowskich
 

 

Niedz.

8:30 + Tadeusza Wolskiego (r.) Grażyna Wolska
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 O Boże błog. dla całej rodziny Janina Wyrzykowska
17:00 + Andrzeja Czerwińskiego greg.1 Żona

Intencje Mszy Świętych 19. – 25.12.2022 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Moniki, Eugeniusza Zienkiewicz Antoni Makarski
7:00 + Marianny Gregorczuk (r.), zm. rodziców obu stron Roman Gregorczuk
7:20 + Danieli Kulik (7 dz.) Rodzina
17:00 + Szczepana Sterniczuka (r.) Wiesława Sterniczuk
17:00 + Henryka Szewczuka (15 r.), Stanisława, Krzysztofa, Marianny, Bolesława Janina Szewczuk
 

 

Wt.

 

 

7:00 + Teresy Seredziuk (r.), Władysława i ich rodziców Anna Żabicka
7:00 + Stanisławy Sienkiewicz (6 r.), Andrzeja, Ireny, Ryszarda, Eugeniusza, zm. z rodziny Córka
16:00 + Janiny Folwarskiej Rodzina
16:00 Dz-bł w 6 r. ur. Karoliny Rodzice
 

 

Śr.

7:00 + Janiny Hajko Monika Hanzel
7:00 + Adama, Józefa Malinowskich Rodzina
17:00 Dz-bł w 18 r. ur. Aleksandra i w intencji całej rodziny Dziadkowie
17:00 + Piotra, Marianny, Stefana, Heleny Elżbieta Olizaruk
 

 

Czw.

 

7:00 + Janiny Hajko Tomasz Twaróg
7:00 + Reginy, Romualda, Tomasza Lewickich Agata Lewicka
7:20 + Danieli Szeweluk (7 dz.) Rodzina
7:20 + Jana Między (7 dz.) Rodzina
17:00 + Haliny Głuchowskiej (14 r.) Mirosława Żylińska
17:00 + Zm. Z rodz. Daniluków, Kaliciuków, Kordaczuków Rodzina
 

 

Pt.

 

7:00 + Jerzego Rybaczuka Rodzina
7:00 + Andrzeja Czerwińskiego Ula Czerwińska z rodziną
17:00 + Heleny Wawryniuk Katarzyna z rodziną
17:00 + Janiny Pióro Rodzina
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Stanisławy, Józefa, Adolfa, Jana, zm. z rodz. Wasiluków, Sakowskich, Jakoniuków Andrzej Wasiluk
7:00 + Zm. z rodz. Adamiuków, Kroszków, Wasiluków, Sakowskich Bożena Wasiluk
7:20 Dz-bł w 4 r. ur. Eweliny Rodzice
7:20 + Zofii Onopiuk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
 

 

 

Niedz.

0:00 Za Parafian i Gości  
8:30 + Marka Nowosielskiego Rodzice i brat
10:00 + Marianny, Michała, zm. Z całej rodziny Rodzina
11:30 + Anieli, Franciszka, Pauliny Sasin Kazimierz Sasin
17:00 Dz-bł w 8 r. ur. Filipa i 12 r. ur. Karoliny oraz w intencji ich rodziców Rodzina

Intencje Mszy Świętych 12. – 18.12.2022 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 + Janiny Hajko Brat Czesław z rodziną
7:00 O zdrowie dla Mateusza Rodzina
17:00 + Marianny, Franciszka Wawryniuków, Stanisława Rowickiego, zm. z rodziny Anna Rowicka
17:00 + Bogdana Żabickiego (6 r.) Matka
 

Wt.

 

 

7:00 + Janiny Hajko Siostra Stasia
7:00 + Zm. z KRM z Chlebczyna Jerzy Lewczuk
17:00 + Jana (1 r.), Ireny Rypiny Dzieci
17:00 + Jadwigi Dudziuk (2 r.), Tadeusza, Mirosława, Romana Rodzina
 

 

 

Śr.

7:00 + Janiny Hajko Iza Chrobak z rodziną
7:00 + Tadeusza Kamińskiego, zm. z rodz. Kamińskich, Sidorowiczów Irena Kamińska
17:00 + Wiesława, Jana, zm. z rodz. Gregorczuków, Ludwiczuków Rodzina
17:00 + Jana (1 r.), Waldemara (8 r.), Heleny (r.), zm. z rodz. Wasilewskich Rodzina
 

 

Czw.

 

7:00 + Janiny Hajko Kinga Spyra
7:00 + Zygmunta Kołodzieja, Mariana, Radosława Rodzina
7:20 + Zofii Pióro (7 dz.) Rodzina
17:00 + Wacława, Heleny, Jolanty, Piotra, Krzysztofa Wacław Kaczan
17:00 + Stanisława, Stanisławy, zm. babcie i dziadków Wiesław Wyrzykowski
 

 

Pt.

 

7:00 + Teresy Stefaniuk (r.) Córki
7:00 + Janiny Hajko Halina Czarnocka, Janina Makarska
17:00 + Jana Kalużnego (6 r.), zm. rodziców Żona
17:00 + Mariana (r.), Haliny, Janusza, Stanisława, zm. dziadków Jolanta Jaskólska
 

 

Sob.

 

7:00 + Zygmunta, Marianny Makarskich Antoni Makarski
7:00 + Marianny Zubkowicz Rodzina
16:00 + Jana i jego rodziców Grażyna Rudnik
16:00 Dz-bł w 19 r. ur. Zuzanny Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 + Edwarda, Stanisławy, Piotra, Janiny, Jolanty, zm. dziadków obu stron Stanisława Szoplik
10:00 Za parafian  
11:30 + Longina, Leokadii, zm. dziadków obu stron Grzegorz Piwoni
11:30 + Marianny Roman Gregorczuk
17:00 + Olgi (25 r.), Józefa Kasperuków Szczepan Kasperuk

Intencje Mszy Świętych 05. – 11.12.2022 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Antoniego (r.), Janiny Rodzina
7:00 + Zm. z rodz. Stefaniuków, Jaszczuków, Franczuków, Bąków, ks. Władysława Śledziewskiego Krystyna Jaszczuk
7:20 + Janiny Hajko (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 + Lucyny Pura (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Barbary Lewczuk KGW Chlebczyn
17:00 + W intencji dusz czyśćcowych  
 

 

Wt.

 

 

7:00 Dz-bł o Boże błog. w rocznicę urodzin Stanisławy  
7:00 + Marii, Stanisława Sawczuk Córki
7:20 Dz-bł w 35 r. ur. Pauliny Rodzice
17:00 + Leokadii, Kazimierza, Wiesława, Stanisławy, Janiny, Karoliny, Alfreda, Janusza Teresa Głuchowska
17:00 + Sławomira Gumienniczuka Mieszkańcy Chlebczyna
 

 

Śr.

7:00 + Andrzeja Czerwińskiego Irena Czerwińska
7:00 + Haliny Chwedczuk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Barbary Lewczuk Pracownicy Polseru
17:00 Do MB Sarnackiej  
 

 

Czw.

 

8:30 + Zenona (r.), Andrzeja, Józefy Grażyna Gruc
10:00 Dz-bł w 1 r. ur. Darii i Sary Kasprowicz Babcia
17:00 Dz-bł w 38 r. ur. Agnieszki  
17:00 + Otylii, Franciszka, zm. z rodz. Marciniuków i Hajko Czesława Mateuszuk
 

 

 

 

 

 

Pt.

 

8:30 + ks. Władysława Śledziewskiego Rodzina
8:30 + Dariusza Radziejewskiego Koleżanki i koledzy z klasy syna Bartosza z

wychowawczynią

10:00 + ks. Andrzeja Oleszczuka (r.)  
10:00 + Szczepana Czarnockiego, zm. rodziców i teściów, zm. z rodz. Czarnockich i Radziwoników Zofia Czarnocka
17:00 + Bolesława, Krzysztofa Rodzina
17:00 + Kazimiery, Zygmunta, Włodzimierza Nasiłowskich Beata Płatek z rodziną
19:00 + Wiesławy, Mirosława, Krystyny Bartoszuk, Marianny Zubkowicz, Krystyny Dobrowieckiej Mariusz Dudziuk
19:00 + Janiny Hajko Danuta Gębacz
 

 

 

 

 

Sob.

 

8:30 + Kacpra Wasiluka (6 r.) Irena Wasiluk
8:30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące  
10:00 + Danuty i Tadeusza Żabickich Krzysztof Szewczuk
10:00 Dz-bł w 80 r. ur. Henryka Wawryniuka Członkowie Koła Żywego Różańca
17:00 + Eugeniusza Jakubiaka (14 r.), zm. z rodz. Jakubiaków Rodzina
17:00 + Grzegorza Olewniczaka (9 r.), zm. z rodziny Olewniczaków Rodzina
19:00 Dz-bł w 13 r. ur. Mai Rodzice
19:00 + Janiny Hajko Rodzina Chwedorczuk
 

 

Niedz.

8:30 + Henryka Chromca (r.), Bronisławy, Kazimierza, Adeli, Janiny Stanisława Obrępalska
10:00 Za parafian  
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja  
11:30 + Zm. z rodz. Hepnerów i Piwonich Rodzina
17:00 + Stanisławy Skolimowskiej (1 r.), Stanisława, Szymona, zm. rodziców Rodzina
17:00 + Wiesławy Śliwińskiej Rodzina

Intencje Mszy Świętych 28.11. – 04.12.2022 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 + Andrzeja Czerwińskiego Sąsiedzi
7:00 + Zdzisława Wróblewskiego Janina Makarska
17:00 + Zdzisławy Szczerbickiej (im.) Córki
17:00 + ks. Zdzisława Borkowskiego Halina Iwaniuk
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Andrzeja Czerwińskiego (im.) Rodzina
7:00 + Jana Chwedorczuka Żona
7:20 + Urszuli Lewickiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 + Za Dusze w czyśćcu cierpiące Stanisława Kacprowska
17:00 Dz-bł w 95 r. ur. Franciszki Ludkiewicz Córka i syn
17:00 + Za zm. z KRK z Klimczyc i zm. z ich rodzin KRK Klimczyce
 

 

Śr.

7:00 + Marianny, Józefa, Romana, Władysławy, zm. z rodz. Wyganowskich Teresa Wyganowska
7:00 + Andrzeja Barei (im.) Rodzice
17:00 + Andrzeja Dudziuka, Józefy, Stanisława, Ireny Maria Dudziuk
17:00 + Alfreda Trochimiuka (2 r.) Żona
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Andrzeja Czerwińskiego Chrześnica
7:00 + Andrzeja Omelańczuka Pracownicy Urzędu Gminy Platerów
7:20 + Zofii Onopiuk (7 dz.) Rodzina
17:00 + Wiesławy Kondery Mieszkańcy Rzewuszek i Kolonii
17:00 + Tadeusza Filipiuka, zm. rodziców obu stron Zofia Filipiuk
 

 

Pt.

 

7:00 + Stanisławy Lipińskiej (2 r.) Sławomir Lipiński
7:00 + Andrzeja Czerwińskiego Rodzina
17:00 + Genowefy (5 r.), Stanisława, Henryka, Stanisława, Justyna, Leokadii Krystyna Walczuk
17:00 + Olgierda (r.), Alicji Religioni Barbara Sołtan
 

 

Sob.

 

7:00 + Mirosławy Wróblewskiej (6 r.) Rodzina
7:00 Dz-bł z racji imienin Barbary Rodzina
16:30 + Romualda Lewickiego Rodzina
16:30 + Antoniego Pióro (r.), zm. rodziców i rodzeństwo Jan Pióro
 

 

Niedz.

8:30 + Barbary, Marianny Beata Mężyńska
10:00 Za parafian  
11:30 + Za zm. pracowników tłoczni gazu  
11:30 Dz-bł w int. pracowników tłoczni gazu  
17:00 + Wandy (1 r.), Tadeusza Honczaruk Dzieci
17:00 + Krystyny Żuromskiej (1 r.) Rodzina

Intencje Mszy Świętych 21. – 27.11.2022 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 Dz-bł w 19 r. ur. Joanny i 21 r. ur. Krzysztofa Rodzice
7:00 + Mariana, Władysławy Terlikowskich Tadeusz Terlikowski
17:00 + Tadeusza Kasperuka (10 r.) Rodzina
17:00 + Janusza Gregorczuka (im.), zm. rodziców Zofia Gregorczuk
17:00 + Henryka (21 r.), zm. z rodz. Jadczuków i Gregorczuków Krystyna Czeberkus
 

Wt.

 

 

7:00 + Cecylii Matejczuk Dzieci
7:00 + Piotra Gałeckiego Żona
17:00 + Janiny Folwarskiej Rodzina
17:00 + Józefa Marciniuka (16 r.) Rodzina
 

 

Śr.

7:00 + Jana, Bronisława Dawidziuk Rodzina
7:00 + Włodzimierza Nasiłowskiego Renata i Tadeusz Terlikowscy
17:00 Dz-bł w int. Członków Koła Żywego Różańca z Kózek i Bindugi i w int. ich rodzin Aneta Folwarska
17:00 + Zm. z Koła Różańcowego z Kózek i Bindugi i zm. z ich rodzin Aneta Folwarska
 

 

Czw.

 

7:00 + Włodzimierza Nasiłowskiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Andrzeja Czerwińskiego Siostry
17:00 + Janiny Pióro Rodzina
17:00 Dz-bł w 38 r. ślubu Elżbiety i Antoniego Małżonkowie
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Marianny Nowosielskiej Wnuczka
7:00 + Andrzeja Czerwińskiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
11:00 Dz-bł z racji nadania tytułu honorowego obywatela gminy Sarnaki dla Janusza Nowosielskiego Wójt
17:00 + Michała Mroziewicza Rodzina
17:00 + Janiny, Franciszka, zm. dziadków z obu stron Julianna Kalinowska
 

 

Sob.

 

7:00 + Heleny Wawryniuk Bezimienna
7:00 + Zdzisława Wróblewskiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Wandy Szewczuk Danuta Szewczuk
17:00 + Iwony Jasińskiej-Narojek, Wiesława, zm. rodziców Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 + Zofii, Hieronima, Ryszarda Tkaczuków, zm. z rodziny Rodzina
10:00 Za parafian  
11:30 + Krystyny, Józefa, Marianny Szoplik Bożena Onopiuk
11:30 O łaskę zdrowia i światło Ducha Świętego dla Małgorzaty i Włodzimierza Rodzina
17:00 + Bogusławy Żabickiej Koleżanki i Koledzy córki Marzanny

Intencje Mszy Świętych 14. – 20.11.2022 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Wiesławy Kondery Koleżanki Lidia i Małgorzata
7:00 + Andrzeja Kardy Joanna i Jacek Tomaszuk
7:20 + Lucyny Pura (7 dz) Rodzina
7:20 + Janiny Hajko (7 dz) Rodzina
17:00 + Marianny i Kazimierza Zofia Kuchta
17:00 + Leokadii Pióro, zm. rodziców i dziadków Agnieszka Nimińska
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Mariana (2 r.), Leokadii i zm. z całej rodz. Stanisława Osiej
7:00 + Barbary i rodziców obu stron Rodzina
17:00 + Eugeniusza Cieciery (2 r.), Teresy Cieciera i rodziców obu stron Ewa Łuczko
17:00 + Barbary Truszkowskiej (1 r.) Sabina Filipiuk
 

 

 

 

 

Śr.

7:00 + zm. z rodz. Szpurów i Żuków Irena Szpura
7:00 + Andrzeja Omelańczuka (30 dz.) Uczestnicy Pogrzebu
17:00 + zmarłych z KRK z Chlebczyna Krystyna Lewczuk
17:00 + Wiesławy, Mirosława, ich rodziców i dziadków Mariusz Dudziuk
 

 

 

 

Czw.

 

7:00 + Jana ( r ), Rozalii, Stanisława, zmarłych z rodziny Jadczuków i Wawryniuków Zofia Jadczuk
7:00 + Heleny Gregorczuk (30 dz.) Uczestnicy Pogrzebu
17:00 + Janiny Adamczuk Koło Gospodyń Chlebczyn
17:00 + Marii, Kazimierza, zm. babcie i dziadków Janina Wyrzykowska
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Marianny Zubkowicz Rodzina
7:00 + Marii, Władysławy, Jana, Władysława, dziadków obu stron i zm. z rodz. Pawłowskich i Osiejów Rodzina
17:00 + Krystyny Żeromskiej Rodzina
17:00 + zm. z rodz. Kalinowskich i Folwarskich Jadwiga Kalinowska
 

 

Sob.

 

7:00 + Zygmunta Hepnera (1r.) Danuta Hepner
7:00 + Andrzeja Serafinowicza Aneta Marczuk
7:20 + Janiny Hajko Stanisława Osiej z Rodziną
7:20 + Dusze w czyśćcu cierpiące Wspomożyciele Dusz Czyśćcowych
17:00 + Barbary Lewczuk Grzegorz Lewczuk
17:00 + Tadeusza Wróblewskiego (15 r.), zm z rodz. Wróblewskich Alicja Wróblewska
 

 

 

Niedz.

8:30 + Heleny Gregorczuk Rodzina
8:30 + Eugeniusza ( r ), Eugenii Otylia Lutkiewicz
10:00 Za parafian  
11:30 W intencji Ks. Proboszcza w rocznicę urodzin i z racji imienin Przyjaciele Oblubieńca
11:30 W intencji Ks. Proboszcza w rocznicę urodzin i z racji imienin Bractwo Św. Józefa
17:00 + zm. Z rodziny Omelańczuków i Kazimierczuków Elżbieta Omelańczuk

Intencje Mszy Świętych 07. 11. – 13. 11. 2022 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Mieczysława (r.), zm. z rodz. Ludkiewiczów, Wyganowskich, Korowajczuków Franciszka Ludkiewicz
7:00 + Henryka Kordaczuka (1 r.), Teofili, Władysława Rodzina
7:20 + Andrzeja Kardy (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 + Marcina Przewuskiego Rodzice
17:00 + Stanisława Kordaczuka (5 r.) Rodzina
17:00 W intencji Dusz czyśćcowych  
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Zm. z r. Adamiuków, Kroszków, Wasiluków, Sakowskich Bożena Wasiluk
7:00 + Barbary Lewczuk Pracownicy Polseru
17:00 + Andrzeja Sołtana (r.) Barbara Sołtan
17:00 + Stanisławy, Józefa Grzegorczuków, ich zm. rodziców Elżbieta Grzegorczuk
 

 

 

 

 

Śr.

7:00 + Jana Chwesiuka Walenty Chwesiuk
7:00 + Zofii, Henryka Bodzon, zm. dziadków obu stron Córka
7:20 + Heleny Wawryniuk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 + Włodzimierza Nasiłowskiego Janina Nowosielska, Elżbieta Lorens
17:00 + Mieczysława, Zdzisławy, zm. z rodz. Rurków i Mikiciuków Hanna Matejczuk
17:00 + Pawła Karwackiego (5 r.), zm. z rodz. Skolimowskich i Jadczuków Elżbieta Wypychowska
 

 

 

 

Czw.

 

7:00 + Jana Walczuka (19 r.), Janusza, Wojciecha Danuta Walczuk
7:00 + Michaliny Karwackiej Zakładowa Organizacja NSZZ Solidarność
17:00 + Czesława Wawryniuka (2 r.), zm. rodziców Żona i córki
17:00 + Jana, Marianny Mazuruk, zm. z rodzin obu stron, za Dusze w czyśćcu cierpiące Stanisława Urban
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Jerzego Rybaczuka Rodzina
7:00 + Bogusława Jóżwiaka, zm. rodziców i dziadków obu stron Rodzina
7:20 + Urszuli Lewickiej (7 dz. po pogrzebie) Rodzina
10:00 W intencji Ojczyzny  
17:00 + Wiesławy Śliwińskiej   Rodzina
17:00 + Haliny Czarnockiej (5 r.), Wacława, zm. Z rodz. Czarnockich i Jaskólskich Alicja Wróblewska
 

 

Sob.

 

7:00 Dz-bł w 85 r. ur. Wacława Pawluka Wnuk Bartosz
7:00 + Barbary Truszkowskiej (1 r.) Rodzina
17:00 + Jana Hawryluka, Cecylii, Stanisława Ilczuków, Ireny, Jana Rypina, Heleny, Franciszka Hryniewskich Krystyna Ilczuk
17:00 + Jana, Janiny Grabczyk, Heleny, Kazimierza Walczuk Krystyna Ilczuk
 

 

 

Niedz.

8:30 + Stanisławy, Mieczysława, Longina, Leokadii, Marianny Hepner Jolanta Piwoni
10:00 Za Parafian  
11:30 + Marianny Hepner Rodzina
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja  
17:00 + Stanisławy Terlikowskiej Andrzej Terlikowski
17:00 + Ireny (2 r.) Mirosław Lipiński

Intencje Mszy Świętych 31.10. – 06.11.2022 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Zygmunta, Stanisławy, Heleny, Franciszka, Rafała, Andrzeja, zm. rodziców Alicja Czerwińska
7:00 + Włodzimierza Nasiłowskiego (7 dz.) Rodzina
7:20 + Andrzeja Czerwińskiego (7 dz.) Rodzina
17:00 + Grzegorza, Bogusława Obrępalskich Monika Pióro
17:00 Dz-bł w 10 r. ur. Weroniki Rodzice
17:00 + Stanisława Tarasa, zm. z rodziny Stefan Taras
 

Wt.

 

 

8:30 + Jadwigi, Alfreda, Tadeusza Wolskich Mieczysława Radzikowska
10:00 + Reginy (r.), Jana Ziółkowskich, Tadeusza, Heleny Łozeckich Teresa Częstochowska
11:30 Za Parafian i Gości  
 

 

 

 

Śr.

8:30 + Genowefy (r.), zm. z rodz. Szewczuków, Dudziuków, Bożeny, Witolda, zm. dziadków obu stron Janina Dudziuk
10:00 + Zenona, Izabeli, Stanisławy, Gleba, Eugeniusza, Eugenii, Jana, Kamili, Konstantego, Marii, Eustachego, Ireny, Krzysztofa, Mariana, Heleny, Teofili Otylia Lutkiewicz
17:00 Do MB Sarnackiej  
17:00 + Zm. z rodz. Grzędzińskich, Szewczuków, Bobryków Klementyna Grzędzińska
17:00 + Krzysztofa, Ignacego, Krzysztofa Adam Korniluk
 

 

Czw.

 

7:00 + Zygmunta Kołodzieja (1 r.) Żona
7:00 + Haliny Wawryniuk (r.) Stefan Wawryniuk
17:00 +Kamila, zm. z rodz. Pióro, Kłykocińskich, Czarnockich Bożena Pióro
17:00 + Sabiny Rutkowskiej Danuta Denisiuk
 

 

 

Pt.

 

7:00 +Joanny Szymaniuk (2 r.) Rodzina
7:00 + Teofili, Wawrzyńca, zm. z rodz. Stachowiczów, Karwackich, Wawryniuków Józef Stachowicz
7:20 + Zdzisława Wróblewskiego (7 dz.) Rodzina
17:00 + Jana Szoplika (r.) Stanisława Kacprowska
17:00 + Marka Nowosielskiego Rodzice i brat
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Marianny Semeniuk Krzysztof Makaruk
7:00 + Adolfa (r.) Wiesław Troć
17:00 + Krystyny Kowalczyk, zm. rodziców i dziadków obu stron Szczepan Kasperuk
17:00 + Haliny, Wacława Czarnockich, Tadeusza Wróblewskiego, zm. z rodz. Wróblewskich i Czarnockich Alicja Wróblewska
 

 

 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w 18 r. ur. Przemysława, o Boże błog. dla jego siostry i rodziców Rodzice
10:00 + Piotra Klimiuka Rodzina
11:30 + Reginy, Eugeniusza, Janusza Nowosielskich, Krystyny, Jana Średzińskich Edyta Średzińska
11:30 + Andrzeja Gregorczuka (4 r.), Anny, Józefa, Reginy, Eugeniusza Kasperuk Rodzina
17:00 + Sławomira Gumienniczuka Mieszkańcy Chlebczyna
17:00 + Henryka Walaszczyka (r.) Córka

Intencje Mszy Świętych 24.10.2022–30.10.2022r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Michaliny Karwackiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Mariana, Janiny Miłkowskich Rodzina
7:20 + Heleny Gregorczuk (7 dz.) Rodzina
17:00 Dz-bł w 80 r. ur. Henryki Lewickiej Henryka Lewicka
17:00 Dz-bł w 13 r. ur. Zuzanny Rodzice
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Zuzanny Chwedczuk KRK Hołowczyce
7:00 + Leszka Terlikowskiego (5 r.) Jolanta Terlikowska
17:00 Dz-bł w 53 r. ślubu Mieczysławy i Tadeusza Małżonkowie
17:00 + Franciszka Lewczuka Krzysztof Lewczuk
 

 

 

Śr.

7:00 + Stanisława Buraczenko (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Heleny, Tadeusza, Wojciecha Wawryniuk Urszula Wawryniuk
17:00 Dz-bł w 54 r. ślubu Jadwigi i Ignacego Wasilaków Małżonkowie
17:00 + Wiesława (9 r.), zm. rodziców i dziadków obu stron Ewa Duszkiewicz
 

 

Czw.

 

7:00 Dz-bł w rocznicę ślubu Agnieszki i Mariusza Celina Dziwińska
7:00 + Heleny, Tadeusza, Wojciecha Wawryniuk Henryk Wawryniuk
17:00 +Janiny Adamczuk Mirosław Adamczuk
17:00 + Tadeusza (im.), Stanisławy i ich rodziców Anna Jakimiuk
 

 

Pt.

 

7:00 +Tadeusza Stefaniuka (im.) Krystyna Jaszczuk
7:00 + Tadeusza Kasprzaka, zm. z rodz. Czelejów i Kasprzaków Rodzina
17:00 + Tadeusza Kasperuka Rodzina
17:00 + Tadeusza, Eugenii, Zdzisława, Leona, Jadwigi, Wincentego Iwaniuk Halina Iwaniuk
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Krystyny Stefaniuk (1 r.) Rodzina
7:00 + Stanisława Ostapskiego (7 r.), jego żonę i zmarłych z rodziny Rodzina
7:20 + Wiesławy Kondery Mieszkańcy Rzewuszek i Kolonii
17:00 O Boże błog. dla Pauliny, Gabrysi i Darii Stanisława Osiej
17:00 + Klementyny, Józefa, Kazimierza i zm. rodziców Witold Jaszczuk
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Tadeusza, Stanisława Szeweluków i ich rodziców Stefan Szeweluk
10:00 Za Parafian  
11:30 + Wiesławy Kondery (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
11:30 Dz-bł w 40 r. ślubu Anny i Bogdana, o Boże błog.  i wszelkie potrzebne łaski dla ich dzieci Małżonkowie
17:00 + Kazimiery Nasiłowskiej (r.) Syn
17:00 + Władysława Kłykocińskiego (3 r.), zm. rodziców obu stron Żona i dzieci