Intencje Mszy Świętych 28.02. – 6.03.2022 r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

7:00 Dz-bł w 30 r. ur. Przemysława
7:00 + Elżbiety Kisiel
7:00 O pokój w Ojczyźnie i na świecie
17:00 + Juliana Ochocińskiego
17:00 + Stanisławy Karwackiej
17:00 + Zdzisławy (r.), zm. z r. Domańskich i Żuromskich
 

 

Wt.

 

7:00 + Kpt.Władysława Łukasiuka, zamordowanych i poległych z V i VI Brygady Wileńskiej
7:00 + Eugenii Daniluk (30 dz.)
17:00 Dz-bł w 15 r. ur. Jakuba
17:00 + Anny Andrusiak (r.), Krzysztofa, Jana
 

 

Śr.

8:30 + Marianny, Stanisława, Wandy, Henryka, Wojciecha, zm. z rodz. Wawryniuków
10:00 + Teresy Kulińskiej (30 dz.)
17:00 + Wiesławy, Mirosława
17:00 Do MB Sarnackiej
 

 

Czw.

 

7:00 Dz-bł w intencji Cecylii Chwedorczuk
7:00  
17:00 + Zygmunta Kołodzieja
17:00 + Heleny Stefaniuk
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Kazimierza
7:00  
16:00 Droga Krzyżowa
  + Moniki Rytel
  + Sławomira Gumienniczuka
  + Kazimierza, Marii, ich rodziców i rodzeństwo
 

 

Sob.

 

7:00 W intencji dusz czyśćcowych
7:00  
17:00 + Eugenii Czarnockiej
17:00 + Heleny
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Jerzego Bobelaka, zm. z r. Czerków, Bartoszuków i Mateuszuków
8:30 Dz-bł w 75 r. ur. Tadeusza Radzikowskiego
10:00 Za parafian i Gości
11:30 + Zbigniewa Bartoszuka (14 r.)
11:30 + Sławomira Gumienniczuka
17:00 + Bogdana (im.)
17:00 + Janusza Przewuskiego