Ogłoszenia III Niedziela Wielkiego Postu

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni (przy pracy: Włodzimierz Szoplik i Mariusz Kopik; za ofiary: na kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego).
 2. Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś przypada już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawrócenia. Nie marnujmy go. 
 3. Dziękuję wikariuszom za przeprowadzenie nowenny pielgrzymkowej do kaplicy w Lipnie przed uroczystością św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
 4. Trwają rekolekcje Oddanie 33 – zakończą się aktem ofiarowania Matce Bożej 25 marca.
 5.  W piątek (25 marca) Uroczystość Zwiastowania NMP i Dzień Świętości Życia. Msze św. o godz. 8.30, 10.00 i po Drodze Krzyżowej o godz. 16.00 i 19.00, a w kaplicach o godz. 15.30. Zachęcam do podejmowania Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Papież Franciszek będzie zawierzał Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. O godz. 16.30 rozpocznie się modlitwa różańcowa w intencji pokoju na Ukrainie. Proponuję post o chlebie i wodzie w tej intencji. W tym dniu taca przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.
 6. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i o godz. 19.00. W każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w następującym porządku:
  Gorzkie Żale
  Niedziela Wielkiego Postu Godz.
  I – 6 III 8.30 17.00
  II – 13 III 10.00
  III – 20 III 11.30
  IV – 27 III 8.30
  V – 03 IV 10.00
  VI – Niedziela Palmowa – 10 IV 11.30

  Zachęcam do odprawiania tych nabożeństw także w naszych domach. Oprócz tego Kościół zachęca wiernych do spełniania uczynków miłosierdzia jakimi są: modlitwa, post i jałmużna, a także do podejmowania innych postanowień wspomagających w walce z grzechami i słabościami.

  Zachęcam, aby każdy parafianin podjął jeden dzień postu o chlebie i wodzie w intencji naszej Parafii, całej Ojczyzny i o pokój na Ukrainie. W tym tygodniu do podjęcia postu zapraszam mieszkańców:
  Poniedziałek 21 III – Rzewuszki (kolonia)
  Wtorek 22 III – Lipno (prawa strona)
  Środa 23 III – Lipno (lewa strona)
  Czwartek 24 III – Lipno (kolonia)
  Piątek 25 III – Chlebczyn (od przejazdu kolejowego do straży pożarnej)
  Sobota 26 III – Chlebczyn (dalsza część)
  Niedziela 27 III – osoby chętne

 7. Wielki Post jest czasem szczególnego działania Pana oraz wchodzenia na drogę pokuty i nawrócenia. Warto przypomnieć, że w tym czasie można zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowania kary czyśćcowej za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty. Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami za: odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”, za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali, a także odprawienie trzydniowych rekolekcji. Do zwykłych warunków odpustu należą: brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
 8. Trudna sytuacja na Ukrainie zachęca nas do podejmowania dzieł miłosierdzia wobec poszkodowanych na skutek prowadzonych tam działań wojennych. Zgodnie z prośbą Caritas Diecezji Drohiczyńskiej i Wójta Gminy Sarnaki można składać produkty i wyposażenie, które zostaną przekazane i posłużą do podjęcia przybyłych uchodźców. Dziękujemy za każdy – nawet najmniejszy gest miłosierdzia.
 9. Zachęcam do włączenia się w ogólnopolską akcję zbierania zaoszczędzonych pieniędzy, po rezygnacji z zakupu drobnych przyjemności, w ramach jałmużny wielkopostnej, która przebiega pod hasłem „Czas miłosierdzia”. Przez 40 dni każdy może do swojej skarbonki wrzucić kilka złotych – trafią one do osób potrzebujących, które ucierpiały w czasie pandemii.
 10. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku.
 11. Zostały przygotowane: album z Budowy, Misji i poświęcenia kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.
 12. W minionym tygodniu odszedł do Pana: śp. Jan Melech. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłego polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…