Ogłoszenia V Niedziela Wielkiego Postu

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni i ogrzewanie (wykonanie tablicy informacyjnej: Wiesław Wyrzykowski, Dariusz Wyrzykowski, Sylwester Lewicki i Bogdan Andrusiak).
 2. Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część tego okresu liturgicznego, która będzie miała charakter pasyjny. Modlimy się, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie świata. Niech rozważanie męki Zbawiciela pomaga nam podejmować codzienny trud i przeżywać go w łączności ze Zbawicielem. Od dziś zgodnie z tradycją w kościołach zasłaniane są krzyże. To pierwsza niedziela miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych.
  Dziś kończymy nasze rekolekcje. Bóg zapłać ks. dr Mariuszowi Szymanikowi za przeprowadzenie ćwiczeń duchowych, wszystkim kapłanom, którzy spowiadali oraz tym, którzy z nich skorzystali. Trwajmy jak najdłużej w łasce uświęcającej.
 3. Jutro pierwszy poniedziałek kwietnia. Różaniec o godz. 16.15, a następnie Msza Święta w intencji Dusz czyśćcowych.
 4. W dniu jutrzejszym odwiedzimy chorych według ustalonego porządku:
  12.30 Chlebczyn, Lipno, Franopol;
  13.00 – Hołowczyce, Płosków, Terlików;
  13.00 Grzybów, Kamianka, Rzewuszki;
  13.00 – Hołowczyce, Płosków, Terlików;
  14.00 Sarnaki, Chybów;
  15.00 Kózki, Binduga, Klimczyce, Kol. Klimczyce;
  17.30 – Mierzwice, Rozwadów.
 5. Pierwsza środa miesiąca – różaniec do Matki Bożej Sarnackiej z czytaniem próśb i podziękowań. W tym dniu przypada 9 r. święceń biskupich bpa Piotra Sawczuka. W modlitwie polecajmy go Bogu.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Modlitwa w intencji nowych powołań do służby w Kościele.
 7. W piątek, 8 dzień miesiąca – modlitwa za wstawiennictwem św. Stanisława Bp i M. oraz odniesienie do programu na 2022 r. z nowenny przygotowującej do 600-lecia Parafii.
 8. Ekstremalna Droga Krzyżowa odbędzie się już tradycyjnie w:
  piątek tj. 8. kwietnia po nabożeństwie i Mszy Świętej o godz. 16.00 (trasy: I – Chlebczyn, Kol. Klimczyce, Klimczyce, Binduga, Bużka, Mierzwice, Rozwadów, Sarnaki; II – Chlebczyn, Kol. Klimczyce, Klimczyce, Binduga, Bużka, Mierzwice, Zabuże, Hołowczyce, Sarnaki);
  sobotę tj. 9. kwietnia po Mszy Świętej o godz. 7.00 (trasa: Sarnaki-Leśna Podlaska).
  Wyjście indywidualne, trasy do wyboru wedle własnego uznania. Każdy, kto wybiera się na EDK przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z przejściem trasy. Należy również pamiętać, że osoby niepełnoletnie przebywają pod władzą rodzicielską i ich wyruszenie na EDK może odbywać się wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.
 9. Najbliższa niedziela, 10 kwietnia, będzie Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową. Będziemy wspominać uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm na każdej Mszy Świętej. Uroczysta procesja z palmami podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 (o godz. 11.15 rozwiązanie konkursu na największą i najładniejszą palmę – zachęcamy dzieci i młodzież do udziału). W ten sposób rozpoczniemy przeżywanie Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy wspominać najważniejsze wydarzenia zbawcze: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
  O godz. 15.30 wyruszy Droga Krzyżowa ulicami Sarnak (w stronę Grzybowa). Tradycyjnie krzyż będą nieść mieszkańcy poszczególnych miejscowości.
 10. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i o godz. 19.00. W każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w następującym porządku:
  Gorzkie Żale
  Niedziela Wielkiego Postu Godz.
  I – 6 III 8.30 17.00
  II – 13 III 10.00
  III – 20 III 11.30
  IV – 27 III 8.30
  V – 03 IV 10.00
  VI – Niedziela Palmowa – 10 IV 11.30

  Zachęcam do odprawiania tych nabożeństw także w naszych domach. Oprócz tego Kościół zachęca wiernych do spełniania uczynków miłosierdzia jakimi są: modlitwa, post i jałmużna, a także do podejmowania innych postanowień wspomagających w walce z grzechami i słabościami.

  Zachęcam, aby każdy parafianin podjął jeden dzień postu o chlebie i wodzie w intencji naszej Parafii, całej Ojczyzny i o pokój na Ukrainie. W tym tygodniu do podjęcia postu zapraszam mieszkańców:
  Poniedziałek 4 IV – Mierzwice Stare
  Wtorek 5 IV – Rozwadów
  Środa 6 IV – Hołowczyce Kolonia
  Czwartek 7 IV – Hołowczyce Stare
  Piątek 8 IV – Hołowczyce Nowe
  Sobota 9 IV – Terlików
  Niedziela 10 IV – osoby chętne

 11. Bardzo proszę, aby nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Postu. Codziennie możemy korzystać z sakramentu pokuty i pojednania przed każdą Mszą Świętą. 
 12. Wielki Post jest czasem szczególnego działania Pana oraz wchodzenia na drogę pokuty i nawrócenia. Warto przypomnieć, że w tym czasie można zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowania kary czyśćcowej za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty. Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami za: odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”, za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali, a także odprawienie trzydniowych rekolekcji. Do zwykłych warunków odpustu należą: brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
 13. W tym trudnym stanie pandemicznym oprócz przestrzegania wszelkich zaleceń, odpowiedzialności oraz środków ostrożności, trzeba nam – ludziom wierzącym – pokładać nadzieję w Bogu oraz pamiętać o modlitwie i poście. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 17.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 16.30 zapraszamy członków KŻR według ustalonego porządku.
 14. Zostały przygotowane: album z Budowy, Misji i poświęcenia kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.
 15. W minionym tygodniu odeszły do Pana: śp. Barbara Karda i Krystyna Bartoszuk. Rodzinom składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłe polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…