Ogłoszenia Niedziela Palmowa

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni
 2. Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania.
 3. Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc. Triduum Paschalne kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.
 4. W środę o godz. 16.00 konferencja przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych, a sakrament Chrztu udzielany jest w  Wigilię Paschalną.
 5. Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.
  Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej w naszej świątyni rozpocznie się o godz. 17.00, następnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu po liturgii do Ciemnicy i adoracja do godz. 21.00 (dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania o godz. 18.00; mężczyźni o godz. 19.00; Godzina Święta o godz. 20.00).
 6. Wielki Piątek – dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. Obowiązuje post ścisły (post ilościowy – 3 posiłki w tym jeden do syta oraz post jakościowy – wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy od godz. 7.00 wg ustalonego porządku. O godz. 15.00 (w godzinie miłosierdzia) Droga Krzyżowa na cmentarz. Liturgię Męki Pańskiej z adoracją Krzyża rozpoczniemy o godz. 16.00.  Ofiary składane przy Adoracji Krzyża przeznaczone są na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego i Miejsc Świętych w Jerozolimie. Po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, procesjonalne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i wystawienie do adoracji do godz. 21.00. Od godz. 20.00 Gorzkie Żale (3 części), rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego.
  W I E L K I    P I Ą T E K
  Adoracja LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ ROZPOCZNIE SIĘ O GODZINIE 16.00 

   

  O godzinie 20.00 Gorzkie Żale

  Godz. Miejscowość
  7.00 Grzybów
  8.00 Kamianka
  9.00 Rzewuszki
  10.00 Lipno
  11.00 Kol. Klimczyce i Klimczyce
  12.00 Binduga
  13.00 Kózki, Bużka
  14.00 Mierzwice Nowe i Stare, Mierzwice
  15.00 Rozwadów, Franopol
  17.00 Chlebczyn
  18.00 Hołowczyce, Kolonia Hołowczyce
  19.00 Chybów
  20.00 Płosków, Kolonia Płosków i  Terlików
  21.00 ZAKOŃCZENIE ADORACJI
 7. Wielka Sobota – dzień, w którym Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważa Mękę i Śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także modli się i zachowuje post w oczekiwaniu na Jego Zmartwychwstanie. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od celebrowania Eucharystii. Adoracja Pana Jezusa przy Grobie od godz. 7.00 do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej.
  W I E L K A    S O B O T A
  Adoracja LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ ROZPOCZNIE SIĘ O GODZINIE 19.00 
  Godz. Sarnaki
  7.00 ul. Kolejowa
  8.00 ul. Piłsudskiego, ul. Kościelna, ul. Berka Joselewicza
  9.00 ul. Krecia
  10.00 ul. Rysia
  11.00 ul. Dzikowa
  12.00 Nadleśnictwo
  13.00 ul. Konopnickiej i Gazy
  14.00 ul. Lisia i ul. Zajęcza
  15.00 ul. 3 Maja
  16.00 ul. Szkolna, ul. Kościuszki, ul. Żeromskiego
  17.00 ul. Kilińskiego i ul. Spokojna
  18.00 Chór parafialny
 8. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę w kościele o godz.: 10.00, 11.00 i 12.00 oraz w wioskach od godz. 9.00 wg ustalonego porządku, tradycyjnie jak to było zawsze. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa. Koszyki ze święconką trzymamy w rękach. Prosimy wybierać różne godziny poświęcenia. Wodę do poświęcenia przynosimy we własnych naczyniach. Pamiętajmy też, że trwa wtedy adoracja Najświętszego Sakramentu. Do koszyka przy schodach ołtarza można przynosić skarbonki wielkopostne.
  W I E L K A    S O B O T A
  Poświęcenie pokarmów
  Godz. I TRASA II TRASA
  9.00 Grzybów Rozwadów
  9.15 Kamianka Mierzwice
  9.30 Rzewuszki Bużka
  9.45 Kol. Rzewuszki Kózki
  10.00 Kol. Płosków Binduga
  10.15 Kol. Hołowczyce (przed rzeką) Klimczyce, Kol. Klimczyce
  10.30 Kol. Hołowczyce (za rzeką) Lipno
  10.45 Hołowczyce Chlebczyn
  11.00 Płosków Franopol
  11.15 Terlików  
 9. Wigilia Paschalna jest czuwaniem na cześć Pana, podczas którego Kościół oczekuje zmartwychwstania Chrystusa i uobecnia je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Upamiętnia ową świętą noc, w którą Pan Jezus zmartwychwstał, uważana jest „za matkę wszystkich świętych wigilii”.  Liturgię rozpoczniemy o godz. 19.00. Przynosimy na nią świece, aby odnowić przyrzeczenia chrzcielne. Po Wigilii Paschalnej nie ma adoracji – przygotowanie kościoła do uroczystości Wielkanocnych. Rozpoczęcie adoracji od godz. 5.00 do Rezurekcji.
 10. Zapraszamy Strażaków do adoracji według następującego porządku:
  A D O R A C J A    N A J Ś W I Ę T S Z E G O    S A K R A M E N T U    S T R A Ż A K Ó W
  Wielki Czwartek 18.00 – 21.00 Chlebczyn i Franopol
  Wielki Piątek 7.00 – 13.00 Hołowczyce i Mierzwice
  13.00 – 21.00 Rzewuszki i Grzybów
  Wielka Sobota 7.00 – 12.00 Sarnaki
  12.00 – 19.00 Lipno
  Wielkanoc 5.00 i REZUREKCJA wszystkie Druhny i Druhowie
 11. Rezurekcja w poranek wielkanocny o godz. 6.00. Zapraszamy wszystkich Parafian i Gości, żeby uroczyście i radośnie ogłosili światu, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Proszę o przygotowanie orszaku procesyjnego o godz. 5.50. Niech świat usłyszy naszą radość! Porządek procesji: nową drogą do ul. Kilińskiego, ul. Kościelną i nową drogą do kościoła – prosimy nie parkować samochodów na nowej drodze.
  Msze Święte w kościele o godz.: 10.00, 11.30 i 17.00, a w kaplicach o godz. 9.00.
 12. Poniedziałek Wielkanocny – II dzień Świąt – porządek sprawowanych Mszy Świętych jak w niedzielę. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na KUL.
 13. Zachęcam, aby każdy parafianin podjął jeden dzień postu o chlebie i wodzie w intencji naszej Parafii, całej Ojczyzny i o pokój na Ukrainie. W tym tygodniu do podjęcia postu zapraszam mieszkańców:
  Poniedziałek 12 IV – Płosków i Kol. Płosków
  Wtorek 13 IV – Chybów (do rzeki)
  Środa 14 IV – Chybów (od rzeki do kościoła)