Intencje Mszy Świętych 19.04. – 24.04.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

 

Wt.

 

7:00 + Marii Leśniczuk (3 r.), zm. z rodz. Mincewiczów i Kosińskich
7:00 + Jana Melecha (30 dz.)
17:00 + Kazimierza (17 r.), Janiny, Czesława Góralińskich
17:00 + Tadeusza (r.), Jadwigi, zm. z całej rodziny Dudziuków i Bondaruków
 

 

 

Śr.

7:00 + Jerzego Rybaczuka
7:00 + Eugeniusza Zubkowicza
17:00 + Stanisława, Ireny i ich rodziców
17:00 + Janiny Folwarskiej
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Jana, Władysławy, Zbigniewa, Czesława, Józefa, zm. z rodz. Bartoszuków
7:00  
17:00 Dz-bł w 35 r. ślubu Bożeny i Mieczysława
17:00 + Józefa Świderskiego (r.)
17:00 + Wiesława
 

 

 

 

Pt.

 

7:00  
7:00  
17:00 + Krystyny Bartoszuk
17:00 + Jerzego (im.)
17:00 + Marianny, Janiny, Stanisława, zm. dziadków
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Wojciecha Prusińskiego (im.)
7:00 + Jerzego Rybaczuka
12:00 Ślub
14:00 Dz-bł w 50 r. ślubu Klementyny i Andrzeja Grzędzińskich
17:00 Dz-bł w r. ślubu Magdaleny i Macieja Wasiluków
17:00 + Wojciecha, zm. z całej rodziny
 

 

 

Niedz.

8:30 + Jerzego Lewczuka (2 r.), zm. dziadków Lewczuków i Szoplików
8:30 + Jerzego Rybaczuka
10:00 Za Parafian
11:30 + Henryka
11:30 + Wiktorii (19 r.), Stanisława, Genowefy, Zofii
17:00 + Stanisława (r.)