Intencje Mszy Świętych 25.04. – 01.05.2022 r.

Intencje Mszy Świętych 25.04.2022 – 01.05.2022r.

Dzień Godz Intencje
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Jana Melecha greg.1
7:00  
17:00 + Mirosława Szaniawskiego
17:00 + Elżbiety Miłkowskiej
17:00 + Marka Pióro (im.), Andrzeja Jędrzejuka, Haliny Matejczuk
 

 

 

Wt.

7:00 + Bogusława Jóźwiaka
7:00 + Kamili i Stanisława Klimaszewskich
7:00 + Teresy
17:00 + Jana Melecha greg.2
17:00 + Danuty (r.), Antoniego, zm. z rodziny
 

 

 

Śr.

7:00 + Jana Melecha greg.3
7:00 + Zofii Izdebskiej, Edwarda Gałeckiego, Adama Marczuka, Ireneusza Niciporuka, Mirosława Raszuka, Marka Tarapaty, Waldemara Zielińskiego
17:00 + Barbary Kardy (30 dz.)
17:00 + Henryki, Henryka, Zbigniewa, Stefana
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Jana Melecha greg.4
7:00 + Krystyny Krypskiej (7 dz.)
17:00 + Krystyny Bartoszuk
17:00 + Czesławy
17:00 Dz-bł w 15 r. ślubu Agnieszki i Daniela
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Jana Melecha greg.5
7:00 + Jana Wasiluka (r.), Marianny, Bronisławy, Lucyny, Reginy, Feliksy, Władysława, zm. z rodz. Wasiluków
7:00 + Adolfa (20 r.)
17:00 Dz-bł w 81 r. ur. Aleksandra Terlikowskiego
17:00 + Bronisławy, Kazimierza, zm. z r. Bartoszuków i Kalinowskich
17:00 + Jana Szoplika (25 r.)
 

 

 

 

Sob.

 

7:00 + Krystyny Jakubiak (10 r.), Eugeniusza, Marcina, Jadwigi, Stanisława
7:00 + Jana Melecha greg.6
7:00 + Krystyny Bartoszuk (30 dz.)
16:00 Ślub: Joanna Bartoszuk – Rafał Kryński
17:00 + Stanisława Palucha (23 r.)
17:00 + Janiny Lipińskiej (r.)
17:00 Dz-bł w 50 r. ślubu Stanisławy i Tomasza
 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Jana Szeweluka (r.)
8:30 + Heleny, Marianny, Władysława, Mariana i ich rodziców
10:00 Za Parafian i Gości / + Jana Melecha greg.7
11:30 Dz-bł w 50 r. ślubu Krystyny i Jana Jaszczuków
11:30 Dz-bł w 45 r. ślubu Elżbiety i Romana Gregorczuków
17:00 + Mieczysława Kalinowskiego, Heleny, Kazimierza Walczuków
17:00 + Krzysztofa Gregorczuka (8 r.), zm. rodziców i dziadków