Ogłoszenia II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

  1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni (Uczestnikom za udział w Drodze Miłosierdzia).
  2. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002).
  3. W niedzielę rozpocznie się maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego dnia o godz. 18.00 zapraszam na nabożeństwa majowe (w niedzielę po Mszy Świętej o godz.: 11.30 i 17.00).
  4. W niedzielę o godz. 12.00 w Lipnie suma odpustowa ku czci św. Józefa Rzemieślnika i poświęcenie gałązek jabłoni.
  5. W niedzielę rozpoczniemy poświęcenie pól. O godzinie 15.00 Grzybów, Kamianka, Rzewuszki. O 18.00 Kol. Klimczyce, Kol. Hołowczyce, Bużka.
  6. W minionym tygodniu odszeła do Pana: śp. Krystyna Krypska. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłą polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
  7.