Intencje Mszy Świętych 02.05. – 08.05.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Zygmunta Hepnera
7:00 + Zygmunta (im.), zm. rodziców i dziadków obu stron
7:00 + Jana Melecha greg.8
18:00 +  Ireny Wasilewskiej (im.)
18:00 + Wacława (r.), Haliny, zm. z r. Jaskólskich i Czarnockich
18:00 W intencji dusz czyśćcowych
 

 

 

Wt.

8:30 + Marka (r.), Janusza, Ireny, Józefa, Krzysztofa
8:30 + Jana Melcha greg.9
10:00 W intencji Ojczyzny
11:30 + Zygmunta Kołodzieja
11:30 + Tadeusza Walczuka (7 dz.)
17:00 + Mariana Hackiewicza
17:00 Dz-bł o zdanie matury
 

 

 

Śr.

7:00 + Jana Chwesiuka
7:00 O dary Ducha Św. na czas egzaminów maturalnych dla Gabrieli
7:00 Dz-bł w rocznicę urodzin Mirosława
7:20 + Jana Melecha greg.10
18:00 Do MB Sarnackiej
18:00 + Eugenii Walaszczyk (r.)
18:00 + Marianny, Stanisława, Zofii, Eugeniusza
 

 

 

 

Czw.

 

7:00 + Wacława (r.), Kazimiery, zm. z r. Jaskólskich i Zubkowiczów
7:00 + Moniki Rytel
7:00 + Jana Melecha greg.11
18:00 + Ireny Rypiny (im.)
18:00 + Zygmunta Gorzały
18:00 + Reginy (9 r.), zm. Z r. Czeropskich, Droździńskich, Malickich, Mrozów, Duszkiewiczów
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Jana Melecha greg.12
7:00 + Jerzego Rybaczuka
7:00 + Eugeniusza Sienkiewicza, Ryszarda, Andrzeja (23r.)
18:00 + Sławomira Gumienniczuka
18:00 + Edwarda (3 r.), zm. rodziców
18:00 + Józefy (r.), Antoniego, zm. dziadków obu stron
 

 

 

 

Sob.

 

7:00 + StanisławaZubkowicza
7:00 + Zm. z rodz. Hepnerów i Piwonich
7:00 + Bogusława Obrępalskiego (6 r.)
16:00 Ślub: Łukasiewicz – Kruk
18:00 + Jana Melecha greg.13
18:00 Dz-bł w 1 r. ślubu Karoliny i Karola
18:00 + Stanisławy i Stanisława Wyrzykowskich
 

 

 

Niedz.

8:30 + Stanisława Bartoszuka (im.), Jadwigi, Mirosława
8:30 + Stanisława Kordaczuka
12:00 Odpust/Za Parafian i Gości
17:00 + Jana Melecha greg.14
17:00 + Janiny, Edmunda, Bartosza, zm. z r. Szczodrowskich
17:00 + Heleny Mazurkiewicz, Leona, Katarzyny