Ogłoszenia IV Niedziela Wielkanocna

  1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
  2. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów. W ciągu całego tygodnia zapraszam do wspólnej modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
  3. We wtorek nowenna tygodni do św. Antoniego.
  4. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 18.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
    Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 17.30 zapraszamy członków KŻR i wspólnot według ustalonego porządku.
  5. Egzamin dzieci przygotowujących do Pierwszej Komunii Świętej. W poniedziałek o godzinie 15.00 klasa 3a. W czwartek o godzinie 15.00 klasa 3b i uczniowie z Lipna.