Ogłoszenia V Niedziela Wielkanocna

 1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni (rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za pracę przygotowującą do układania kostki).
 2. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana.
 3. Dzisiaj po Koronce do Bożego Miłosierdzia wyruszy pokutna procesja różańcowa ulicami Sarnak – modlitwa za Polskę, za pokój w naszym kraju. Dzień 15 maja w niedzielę jest łącznikiem dla dwóch szczególnych dni: 14 maja przypada święto Matki Bożej Łaskawej, która jest Strażniczką Polski, zaś 16 maja jest święto św. Andrzeja Boboli.
 4. W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Był on jezuickim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, który pracował na rzecz jedności Kościoła i ojczyzny. Zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności naszym małym wspólnotom oraz całej ojczyźnie.
 5. W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. To kolejna okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka. On całe życie zawierzył Bogu przez ręce Maryi. Niech jego wstawiennictwo oraz orędownictwo Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam Bożą pomoc w naszym codziennym życiu.
 6. W piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych.
 7. W naszej świątyni nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 18.00, w niedzielę po Mszy Świętej o godz.: 11.30 i 17.00. Zapraszam na wspólną modlitwę, aby uwielbiać Matkę Zbawiciela śpiewem Litanii loretańskiej. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcam do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz domach rodzinnych.
 8. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 18.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
  Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 17.30 zapraszamy członków KŻR i wspólnot według ustalonego porządku.
 9. Zostały przygotowane: album z Budowy, Misji i poświęcenia kościoła w Parafii Sarnakiokolicznościowy Krzyż upamiętniający Misje i Poświęcenie oraz imienne Błogosławieństwa Misyjne, które stanowią cegiełki na dalsze prace prowadzone w nowej świątyni.
 10. W tym tygodniu patronuje nam:
  • 16 V – św. Andrzej Bobola (1591-1657), jezuicki prezbiter, męczennik, patron Polski.
 11. W minionym tygodniu odeszła do Pana: śp. Halina Nowosielska. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia; zmarłą polecamy w modlitwie –Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…