Ogłoszenia Niedziela Zesłania Ducha Świętego

  1. Podziękowania za modlitwy, ofiary i prace na rzecz nowej świątyni.
  2. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23), z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać odpust zupełny.
  3. Jutro będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła Patronki naszej Diecezji. Mszę Święte w kościele o godz.: 8.30, 10.00 i 18.00, a w kaplicach po poświęceniu pól, które rozpoczną się o godz. 15.00.
  4. We wtorek nowenna tygodni do św. Antoniego.
  5. W czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Po Mszy Świętej o godzinie 18.00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami.
  6. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00 do godz. 18.00. Błagajmy o Miłosierdzie dla nas i całego świata!
    Do prowadzenia modlitwy różańcowej o godz. 17.30 zapraszamy członków KŻR i wspólnot według ustalonego porządku.