Intencje Mszy Świętych 13.06. – 19.06.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
Pon. 7:00 + Ksaweryny Rogala greg.14
7:00 + Leszka Oreszczuka (r.)
7:00 + Antoniego Semeniuka
18:00 Dz-bł w rocz. święceń ks. Adama
18:00 Dz-bł w 60 r. ur. Antoniego i 30 r. ur. Karola
18:00 + Antoniego Kacprzaka, Antoniego Barana (im.)
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja
Wt. 7:00 + Ksaweryny Rogala greg.15
7:00 + Marianny Zubkowicz (30 dz.)
7:00 + Moniki Rytel i Bogusławy Sadowskiej
7:20 + Pawła Pióro (7 dz.)
18:00 + Stanisława zm. z r. Wasiluków, Kazimierczuków
18:00 + Andrzeja Źrałki (5 r.)
Śr. 7:00 + Szczepana Matejczuka
7:00 + Ksaweryny Rogala greg.16
7:00 Dz-bł w 31 r. ślubu Jadwigi i Mirosława
18:00 + Bronisława, Leontyny, Stefanii, Piotra
18:00 + Zofii (r.), Zbigniewa Sołtan
Czw. 8:30 + Otylii, Wiktora Wawryniuków, Marka Pióro, Danuty Radzikowskiej
8:30 + Ksaweryny Rogala greg.17
10:00 Za Parafian i Gości
17:00 + Apolonii (r.), Aleksandra 
17:00 + Roberta Kobylińskiego
Pt. 7:00 + Małgorzaty, Mariana, Urszuli, zm. rodziców obu stron
7:00 + Ksaweryny Rogala greg.18
7:00 Dz-bł o zdrowie dla Pani Haliny
7:20 + Marianny Zubkowicz
7:20 + Waldemara Zubkowicza (7 dz.)
18:00 Dz-bł w 3 r. ślubu Anety i Filipa Pietrzaków
18:00 Dz-bł w 3 r. ślubu Kingi i Łukasza Rumowskich oraz w 35 r. ślubu Anny i Wojciecha Kasprzak
Sob. 7:00 + Elżbiety Daniluk i jej rodziców
7:00 + Aleksandra Lewickiego (10 r.), jego zm. rodziców, rodzeństwo i dziadków
7:00 Dz-bł w 18 r. ur. Aleksandry
18:00 + Nikodema Lipińskiego (r.)
18:00 + Ksaweryny Rogala greg.19
18:00 Dz-bł w 17 r. święceń ks.Tomasza
 

Niedz.

8:30 + Eugeniusza (r.), Zofii, Krzysztofa
8:30 + Krystyny, Tadeusza, Franciszka Jakimiuków, zm. z r. Korszlaków i Jakimiuków
10:00 Za Parafian i Gości
11:30 + Kazimierza Osiadacza (10 r.)
11:30 + Ksaweryny Rogala greg.20
17:00 + Janiny Góralińskiej (3 r.), Kazimierza, Czesława
17:00 + Marianny, Jana, ich zm. rodziców