Intencje Mszy Świętych 04.07. – 10.07.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

 

7:00 + Heleny Onopiuk (30 dz.)
7:00 + Teresy, Kazimierza, zm. z rodz. Czapskich
18:00 Dz-bł o Boże błog. i zdrowie dla Janiny w 93 r. ur.
18:00 + W intencji dusz czyśćcowych
 

 

Wt.

7:00 + Aleksandra (r.), Marianny, zm. dziadków obu stron
7:00 + Krzysztofa, Stefanii, Mikołaja, Jana
18:00 Dz-bł w 80 r. ur. Leokadii
18:00 + Stanisława, Bolesławy Maksymiuk
 

 

Śr.

7:00 + Sławomira Gumienniczuka
7:00 + Waldemara Zubkowicza (30 dz.)
18:00 Do MB Sarnackiej
18:00 + Stanisławy Terlikowskiej (8 r.)
 

 

Czw.

 

7:00 + Heleny Onopiuk, jej zm. rodziców i rodzeństwo
7:00 + Cecylii Hackiewicz
18:00 + Jana Karwackiego
18:00 + Teofili (r.), Józefa, zm. z całej rodziny
 

 

Pt.

 

7:00 + Pawła Pióro (30 dz.)
7:00 + Wiesława Częstochowskiego, Wiesławy Śliwińskiej, Zygmunta Oksiuty, Teresy Stefaniuk
18:00 + Natalii, Józefa, Bolesławy, Adeli, Janiny, Pauliny
18:00 + Janusza Gregorczuka (3 r.)
 

 

Sob.

 

7:00 Dz-bł w 80 r. ur. Teresy
7:00 W intencji Bogu wiadomej
18:00 + Marii, Kazimierza
18:00 + Piotra Gregorczuka
 

 

Niedz.

8:30 + Adama, zm. rodziców
10:00 Za Parafian/+ Marianny Zubkowicz
11:30 Dz-bł w 50 r. ślubu Janiny i Wiesława Wyrzykowskich
17:00 Dz-bł o Boże błog. i potrzebne łaski w 85 r. ur. Heleny Wawryniuk