Intencje Mszy Świętych 11.07. – 17.07.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

 

7:00 + Eugeniusza Kuzyńskiego, zm. z rodz. Sidoruków
7:00 O zdrowie dla Haliny
18:00 + Pawła Pióro
18:00 + Wiesławy Śliwińskiej
 

 

 

Wt.

7:00 + Jana, Józefa, Kazimierza, Marii, Anny
7:00 + Ireny Buławskiej
18:00 + Pawła Pióro
18:00 + Marii (r.), Henryka, Czesława, Anny
 

 

Śr.

7:00 + Janusza Mateuszuka, Anny, Józefa Kalinowskich
7:00 + Adolfa (16 r.), Heleny, zm. z rodz. Adamiuków
7:00 + Barbary Lewczuk (7 dz.)
18:00 + Ireneusza Żaka (2 r.)
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja
 

 

Czw.

 

7:00 + Teresy Szczerbickiej (30 dz.)
7:00 + Marcina Chybowskiego
18:00 + Zm. dziadków Ostojskich
18:00 + Antoniego Chwedczuka (r.), Krystyny Soczyńskiej, zm. rodziców
 

 

Pt.

 

7:00 + Józefa Adamiuka (r.)
7:00 + Stanisławy (r.), Józefa, Mariana i ich rodziców
18:00 + Roberta Kobylińskiego
18:00 + Henryka Szewczuka (r.), zm. z rodziny
 

 

Sob.

 

7:00 + Jadwigi Bartoszuk (5 r.), Stanisława, Mirosława
7:00 + Henryka Kordaczuka (im.)
18:00 + Henryka Miłkowskiego
18:00 + Otylii, Stanisława, Macieja Rybaczuków
 

 

Niedz.

8:30 + Marka Nowosielskiego (17 r.)
10:00 Za Parafian i Gości
11:30 Dz-bł w 17 r. ur. Szymona
17:00 + Zofii, Janusza, Nikodema, Michała, zm. dziadków