Intencje Mszy Świętych 18.07. – 24.07.2022 r.

Dzień Godz. Intencje
 

 

Pon.

 

7:00 + Marianny Zubkowicz
7:00 + Ireny Buławskiej
18:00 + Pawła Pióro
18:00 + Andrzeja Barei
 

 

Wt.

7:00 + Marcina Chybowskiego
7:00 + Krystyny Radziejewskiej (2 r.)
18:00 + Jana, Katarzyny Matejczuków, zm. z rodz. Szczerbickich i Matejczuków
18:00 + Mirosławy (r.), Pawła, Adama, zm. rodziców
 

 

Śr.

7:00 + Stanisława, Genowefy, Marianny, Marcina, Leokadii
7:00 + Barbary Lewczuk
18:00 + Janiny Folwarskiej
18:00 + Czesława Wawryniuka (im.), zm. rodziców
 

Czw.

 

7:00 + Marcina Chybowskiego
18:00 + Mirosława, Aleksandry, Kazimierza Żuromskich
18:00 + Jacka Gregorczuka
 

 

Pt.

 

7:00 + Teresy
7:00 + Barbary Lewczuk
18:00 + Zdzisława, Zygmunta, Lucyny, Heleny, Stefana
18:00 + Mirosława, Wiesławy
 

 

Sob.

 

7:00 + Józefa Gregorczuka (19 r.), Anny, Andrzeja
7:00 + Cecylii Hackiewicz (30 dz.)
18:00 Dz-bł w 60 r. ślubu Julianny i Tadeusza
18:00 Dz-bł w 21 r. ur. Pauliny
 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w intencji Kingi i Krzysztofa
10:00 Za Parafian i Gości/+ Edmunda Obrępalskiego (6 r.), zm. z r. Wawryniuków, Obrępalskich, Di Fratta
11:30 + Anny Bartoszuk (9 r.)
17:00 + Jana (24 r.), zm. rodziców i dziadków obu stron