Intencje Mszy Świętych 26.09.2022–02.10.2022r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 + Wandy Szewczuk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Stefanii Kazimierczuk (7 dz.) Rodzina
18:00 + Genowefy (r.), Jana, Barbary, zm. rodziców obu stron Jerzy Lewczuk
18:00 + Tadeusza (22 r.), Antoniego, Jana, Honoraty, zm. rodziców obu stron Adam Korniluk
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Pawła Cieślaka Kazimierz Cieślak
7:00 Dz-bł o zdrowie i ulgę w cierpieniu dla Księdza Proboszcza  
7:20 + Bogusławy Żabickiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Marianny, Stanisława Folwarskich Jadwiga Kalinowska
18:00 + Kazimierza Chromca (r.), Bronisławy, Adeli, Janiny Stanisława Obrępalska
 

Śr.

7:00 Dz-bł w 1 r. ur. Grzegorza i w 3 r. ur. Jana Marek Wasiluk
18:00 + Tadeusza, Weroniki, Janusza, Ireny Miłkowskich Mirosław Miłkowski
18:00 + Wandy Steleżuk (10 r.) Córka i syn
 

Czw.

 

7:00 + Michaliny Karwackiej (7 dz.) Rodziny
18:00 Dz-bł w 15 r. ślubu Justyny i Macieja Rodzice
18:00 + Artura Figata (r.) Matka
 

 

Pt.

 

7:00 + Franciszka, Bronisławy Henryk Gregorczuk
7:00 + Lucjana Kopika (r.), zm. z rodz. Romaniuków i Kopików Rodzina
18:00 + Pawła Pióro Kolega Andrzej
18:00 + Hieronima, zm. rodziców, Stanisława Kadłubowskiego Janina Baran
 

 

Sob.

 

7:00 Dz-bł w 8 r. ur. Leny Dziadek
7:00 + Teresy Kłykocińskiej Barbara Kuś
17:00 + Klemensa, Leontyny, Henryka Aleksander Terlikowski
17:00 + Czesława, Genowefy, Stanisława Janina Szewczuk
 

 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł o opiekę MB i potrzebne łaski dla całej rodziny Stanisława Jędrzejuk
10:00 Za Parafian  
11:30 + Reginy, Eugeniusza Nowosielskich Krzysztof Nowosielski
11:30 + TeresyMelech (im.) Mieszkańcy Chlebczyna
17:00 Dz-bł w 25 r. ślubu Anny i Bogusława Folwarskich Rodzina
17:00 + Stanisława Cieciery, zm. rodziców Bogusława Cieciera