Intencje Mszy Świętych 03.10.2022–09.10.2022r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 + Władysławy (r.) Celina Dziwińska
7:00 + Zofii (r.), Feliksa Folwarskich Andrzej Folwarski
17:00 + Zygmunta Kołodzieja Żona
17:00 W intencji dusz czyśćcowych  
 

 

Wt.

 

 

7:00 + Franciszka (im.), Eleonory, Dominika (r.), zm. z rodz. Góreckich Halina Górecka
7:00 + Stanisława Buraczenko (7 dz.) Rodzina
17:00 + Anny, Jana, zm. z rodz. Miturów Stanisław Mitura
17:00 + Zofii (r.), Krzysztofa, Antoniego, Michała, zm. z rodziny Krystyna Czeberkus
 

Śr.

7:00 + Wiesławy Kondery Bratowa
17:00 Do MB Sarnackiej  
17:00 + Anny, Józefa Kalinowskich Jadwiga Kalinowska
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Sławomira Gumienniczuka Mieszkańcy Rzewuszek
7:00 + Genowefy, zm. rodziców obu stron Halina Izdebska
7:20 + Wiesławy Kondery (7 dz.) Rodzina
17:00 + Heleny, Jana, Mariana Dudziuków Barbara Domańska
17:00 + Janiny Kordaczuk (r.) Stanisław Kordaczuk
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Barbary Lewczuk Pracownicy Polseru
7:00 + Danuty Ostaszewskiej Synowie
17:00 + Stanisława, Genowefy, Stanisława, Henryka, Stanisława, Zofii Krystyna Walczuk
17:00 + Marka Nowosielskiego (im.) Rodzice i brat
17:00 W intencji Kółek Różańcowych z naszej parafii Zelatorka parafialna
 

 

 

Sob.

 

7:00 + Wawrzyńca, Teofili, zm. dziadków obu stron Józef Stachowicz
7:00 Dz-bł w 17 r. ślubu Justyny i Krzysztofa Zenon Matejczuk
16:00 Ślub Łukasiewicz – Grzegorczuk  
17:00 + Heleny (28 r.), Franciszka (5 r.) Rodzina
17:00 Dz-bł w 35 r. ślubu Aleksandry i Ryszarda Sołomiewicz Małżonkowie
 

 

 

Niedz.

8:30 + Otylii, Edmunda, zm. z rodz. Skwarczyńskich Grażyna Wolska
10:00 Za Parafian  
11:30 + Stanisława (r.), Genowefy, Jadwigi, Wiesława Krystyna Paździor
11:30 + Ireny Orzepowskiej (r.) Rodzina
17:00 Dz-bł w 14 r. ur. Franciszka Rodzice i brat
17:00 + Grzegorza Obrępalskiego (4 r.) Mama