Intencje Mszy Świętych 07. 11. – 13. 11. 2022 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Mieczysława (r.), zm. z rodz. Ludkiewiczów, Wyganowskich, Korowajczuków Franciszka Ludkiewicz
7:00 + Henryka Kordaczuka (1 r.), Teofili, Władysława Rodzina
7:20 + Andrzeja Kardy (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 + Marcina Przewuskiego Rodzice
17:00 + Stanisława Kordaczuka (5 r.) Rodzina
17:00 W intencji Dusz czyśćcowych  
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Zm. z r. Adamiuków, Kroszków, Wasiluków, Sakowskich Bożena Wasiluk
7:00 + Barbary Lewczuk Pracownicy Polseru
17:00 + Andrzeja Sołtana (r.) Barbara Sołtan
17:00 + Stanisławy, Józefa Grzegorczuków, ich zm. rodziców Elżbieta Grzegorczuk
 

 

 

 

 

Śr.

7:00 + Jana Chwesiuka Walenty Chwesiuk
7:00 + Zofii, Henryka Bodzon, zm. dziadków obu stron Córka
7:20 + Heleny Wawryniuk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 + Włodzimierza Nasiłowskiego Janina Nowosielska, Elżbieta Lorens
17:00 + Mieczysława, Zdzisławy, zm. z rodz. Rurków i Mikiciuków Hanna Matejczuk
17:00 + Pawła Karwackiego (5 r.), zm. z rodz. Skolimowskich i Jadczuków Elżbieta Wypychowska
 

 

 

 

Czw.

 

7:00 + Jana Walczuka (19 r.), Janusza, Wojciecha Danuta Walczuk
7:00 + Michaliny Karwackiej Zakładowa Organizacja NSZZ Solidarność
17:00 + Czesława Wawryniuka (2 r.), zm. rodziców Żona i córki
17:00 + Jana, Marianny Mazuruk, zm. z rodzin obu stron, za Dusze w czyśćcu cierpiące Stanisława Urban
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Jerzego Rybaczuka Rodzina
7:00 + Bogusława Jóżwiaka, zm. rodziców i dziadków obu stron Rodzina
7:20 + Urszuli Lewickiej (7 dz. po pogrzebie) Rodzina
10:00 W intencji Ojczyzny  
17:00 + Wiesławy Śliwińskiej   Rodzina
17:00 + Haliny Czarnockiej (5 r.), Wacława, zm. Z rodz. Czarnockich i Jaskólskich Alicja Wróblewska
 

 

Sob.

 

7:00 Dz-bł w 85 r. ur. Wacława Pawluka Wnuk Bartosz
7:00 + Barbary Truszkowskiej (1 r.) Rodzina
17:00 + Jana Hawryluka, Cecylii, Stanisława Ilczuków, Ireny, Jana Rypina, Heleny, Franciszka Hryniewskich Krystyna Ilczuk
17:00 + Jana, Janiny Grabczyk, Heleny, Kazimierza Walczuk Krystyna Ilczuk
 

 

 

Niedz.

8:30 + Stanisławy, Mieczysława, Longina, Leokadii, Marianny Hepner Jolanta Piwoni
10:00 Za Parafian  
11:30 + Marianny Hepner Rodzina
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja  
17:00 + Stanisławy Terlikowskiej Andrzej Terlikowski
17:00 + Ireny (2 r.) Mirosław Lipiński