Intencje Mszy Świętych 21. – 27.11.2022 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 Dz-bł w 19 r. ur. Joanny i 21 r. ur. Krzysztofa Rodzice
7:00 + Mariana, Władysławy Terlikowskich Tadeusz Terlikowski
17:00 + Tadeusza Kasperuka (10 r.) Rodzina
17:00 + Janusza Gregorczuka (im.), zm. rodziców Zofia Gregorczuk
17:00 + Henryka (21 r.), zm. z rodz. Jadczuków i Gregorczuków Krystyna Czeberkus
 

Wt.

 

 

7:00 + Cecylii Matejczuk Dzieci
7:00 + Piotra Gałeckiego Żona
17:00 + Janiny Folwarskiej Rodzina
17:00 + Józefa Marciniuka (16 r.) Rodzina
 

 

Śr.

7:00 + Jana, Bronisława Dawidziuk Rodzina
7:00 + Włodzimierza Nasiłowskiego Renata i Tadeusz Terlikowscy
17:00 Dz-bł w int. Członków Koła Żywego Różańca z Kózek i Bindugi i w int. ich rodzin Aneta Folwarska
17:00 + Zm. z Koła Różańcowego z Kózek i Bindugi i zm. z ich rodzin Aneta Folwarska
 

 

Czw.

 

7:00 + Włodzimierza Nasiłowskiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:00 + Andrzeja Czerwińskiego Siostry
17:00 + Janiny Pióro Rodzina
17:00 Dz-bł w 38 r. ślubu Elżbiety i Antoniego Małżonkowie
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Marianny Nowosielskiej Wnuczka
7:00 + Andrzeja Czerwińskiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
11:00 Dz-bł z racji nadania tytułu honorowego obywatela gminy Sarnaki dla Janusza Nowosielskiego Wójt
17:00 + Michała Mroziewicza Rodzina
17:00 + Janiny, Franciszka, zm. dziadków z obu stron Julianna Kalinowska
 

 

Sob.

 

7:00 + Heleny Wawryniuk Bezimienna
7:00 + Zdzisława Wróblewskiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Wandy Szewczuk Danuta Szewczuk
17:00 + Iwony Jasińskiej-Narojek, Wiesława, zm. rodziców Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 + Zofii, Hieronima, Ryszarda Tkaczuków, zm. z rodziny Rodzina
10:00 Za parafian  
11:30 + Krystyny, Józefa, Marianny Szoplik Bożena Onopiuk
11:30 O łaskę zdrowia i światło Ducha Świętego dla Małgorzaty i Włodzimierza Rodzina
17:00 + Bogusławy Żabickiej Koleżanki i Koledzy córki Marzanny