Intencje Mszy Świętych 28.11. – 04.12.2022 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 + Andrzeja Czerwińskiego Sąsiedzi
7:00 + Zdzisława Wróblewskiego Janina Makarska
17:00 + Zdzisławy Szczerbickiej (im.) Córki
17:00 + ks. Zdzisława Borkowskiego Halina Iwaniuk
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Andrzeja Czerwińskiego (im.) Rodzina
7:00 + Jana Chwedorczuka Żona
7:20 + Urszuli Lewickiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 + Za Dusze w czyśćcu cierpiące Stanisława Kacprowska
17:00 Dz-bł w 95 r. ur. Franciszki Ludkiewicz Córka i syn
17:00 + Za zm. z KRK z Klimczyc i zm. z ich rodzin KRK Klimczyce
 

 

Śr.

7:00 + Marianny, Józefa, Romana, Władysławy, zm. z rodz. Wyganowskich Teresa Wyganowska
7:00 + Andrzeja Barei (im.) Rodzice
17:00 + Andrzeja Dudziuka, Józefy, Stanisława, Ireny Maria Dudziuk
17:00 + Alfreda Trochimiuka (2 r.) Żona
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Andrzeja Czerwińskiego Chrześnica
7:00 + Andrzeja Omelańczuka Pracownicy Urzędu Gminy Platerów
7:20 + Zofii Onopiuk (7 dz.) Rodzina
17:00 + Wiesławy Kondery Mieszkańcy Rzewuszek i Kolonii
17:00 + Tadeusza Filipiuka, zm. rodziców obu stron Zofia Filipiuk
 

 

Pt.

 

7:00 + Stanisławy Lipińskiej (2 r.) Sławomir Lipiński
7:00 + Andrzeja Czerwińskiego Rodzina
17:00 + Genowefy (5 r.), Stanisława, Henryka, Stanisława, Justyna, Leokadii Krystyna Walczuk
17:00 + Olgierda (r.), Alicji Religioni Barbara Sołtan
 

 

Sob.

 

7:00 + Mirosławy Wróblewskiej (6 r.) Rodzina
7:00 Dz-bł z racji imienin Barbary Rodzina
16:30 + Romualda Lewickiego Rodzina
16:30 + Antoniego Pióro (r.), zm. rodziców i rodzeństwo Jan Pióro
 

 

Niedz.

8:30 + Barbary, Marianny Beata Mężyńska
10:00 Za parafian  
11:30 + Za zm. pracowników tłoczni gazu  
11:30 Dz-bł w int. pracowników tłoczni gazu  
17:00 + Wandy (1 r.), Tadeusza Honczaruk Dzieci
17:00 + Krystyny Żuromskiej (1 r.) Rodzina