Intencje Mszy Świętych 05. – 11.12.2022 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Antoniego (r.), Janiny Rodzina
7:00 + Zm. z rodz. Stefaniuków, Jaszczuków, Franczuków, Bąków, ks. Władysława Śledziewskiego Krystyna Jaszczuk
7:20 + Janiny Hajko (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 + Lucyny Pura (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Barbary Lewczuk KGW Chlebczyn
17:00 + W intencji dusz czyśćcowych  
 

 

Wt.

 

 

7:00 Dz-bł o Boże błog. w rocznicę urodzin Stanisławy  
7:00 + Marii, Stanisława Sawczuk Córki
7:20 Dz-bł w 35 r. ur. Pauliny Rodzice
17:00 + Leokadii, Kazimierza, Wiesława, Stanisławy, Janiny, Karoliny, Alfreda, Janusza Teresa Głuchowska
17:00 + Sławomira Gumienniczuka Mieszkańcy Chlebczyna
 

 

Śr.

7:00 + Andrzeja Czerwińskiego Irena Czerwińska
7:00 + Haliny Chwedczuk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
17:00 + Barbary Lewczuk Pracownicy Polseru
17:00 Do MB Sarnackiej  
 

 

Czw.

 

8:30 + Zenona (r.), Andrzeja, Józefy Grażyna Gruc
10:00 Dz-bł w 1 r. ur. Darii i Sary Kasprowicz Babcia
17:00 Dz-bł w 38 r. ur. Agnieszki  
17:00 + Otylii, Franciszka, zm. z rodz. Marciniuków i Hajko Czesława Mateuszuk
 

 

 

 

 

 

Pt.

 

8:30 + ks. Władysława Śledziewskiego Rodzina
8:30 + Dariusza Radziejewskiego Koleżanki i koledzy z klasy syna Bartosza z

wychowawczynią

10:00 + ks. Andrzeja Oleszczuka (r.)  
10:00 + Szczepana Czarnockiego, zm. rodziców i teściów, zm. z rodz. Czarnockich i Radziwoników Zofia Czarnocka
17:00 + Bolesława, Krzysztofa Rodzina
17:00 + Kazimiery, Zygmunta, Włodzimierza Nasiłowskich Beata Płatek z rodziną
19:00 + Wiesławy, Mirosława, Krystyny Bartoszuk, Marianny Zubkowicz, Krystyny Dobrowieckiej Mariusz Dudziuk
19:00 + Janiny Hajko Danuta Gębacz
 

 

 

 

 

Sob.

 

8:30 + Kacpra Wasiluka (6 r.) Irena Wasiluk
8:30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące  
10:00 + Danuty i Tadeusza Żabickich Krzysztof Szewczuk
10:00 Dz-bł w 80 r. ur. Henryka Wawryniuka Członkowie Koła Żywego Różańca
17:00 + Eugeniusza Jakubiaka (14 r.), zm. z rodz. Jakubiaków Rodzina
17:00 + Grzegorza Olewniczaka (9 r.), zm. z rodziny Olewniczaków Rodzina
19:00 Dz-bł w 13 r. ur. Mai Rodzice
19:00 + Janiny Hajko Rodzina Chwedorczuk
 

 

Niedz.

8:30 + Henryka Chromca (r.), Bronisławy, Kazimierza, Adeli, Janiny Stanisława Obrępalska
10:00 Za parafian  
11:30 W intencji Rodziny Radia Maryja  
11:30 + Zm. z rodz. Hepnerów i Piwonich Rodzina
17:00 + Stanisławy Skolimowskiej (1 r.), Stanisława, Szymona, zm. rodziców Rodzina
17:00 + Wiesławy Śliwińskiej Rodzina