Intencje Mszy Świętych 12. – 18.12.2022 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

Pon.

 

7:00 + Janiny Hajko Brat Czesław z rodziną
7:00 O zdrowie dla Mateusza Rodzina
17:00 + Marianny, Franciszka Wawryniuków, Stanisława Rowickiego, zm. z rodziny Anna Rowicka
17:00 + Bogdana Żabickiego (6 r.) Matka
 

Wt.

 

 

7:00 + Janiny Hajko Siostra Stasia
7:00 + Zm. z KRM z Chlebczyna Jerzy Lewczuk
17:00 + Jana (1 r.), Ireny Rypiny Dzieci
17:00 + Jadwigi Dudziuk (2 r.), Tadeusza, Mirosława, Romana Rodzina
 

 

 

Śr.

7:00 + Janiny Hajko Iza Chrobak z rodziną
7:00 + Tadeusza Kamińskiego, zm. z rodz. Kamińskich, Sidorowiczów Irena Kamińska
17:00 + Wiesława, Jana, zm. z rodz. Gregorczuków, Ludwiczuków Rodzina
17:00 + Jana (1 r.), Waldemara (8 r.), Heleny (r.), zm. z rodz. Wasilewskich Rodzina
 

 

Czw.

 

7:00 + Janiny Hajko Kinga Spyra
7:00 + Zygmunta Kołodzieja, Mariana, Radosława Rodzina
7:20 + Zofii Pióro (7 dz.) Rodzina
17:00 + Wacława, Heleny, Jolanty, Piotra, Krzysztofa Wacław Kaczan
17:00 + Stanisława, Stanisławy, zm. babcie i dziadków Wiesław Wyrzykowski
 

 

Pt.

 

7:00 + Teresy Stefaniuk (r.) Córki
7:00 + Janiny Hajko Halina Czarnocka, Janina Makarska
17:00 + Jana Kalużnego (6 r.), zm. rodziców Żona
17:00 + Mariana (r.), Haliny, Janusza, Stanisława, zm. dziadków Jolanta Jaskólska
 

 

Sob.

 

7:00 + Zygmunta, Marianny Makarskich Antoni Makarski
7:00 + Marianny Zubkowicz Rodzina
16:00 + Jana i jego rodziców Grażyna Rudnik
16:00 Dz-bł w 19 r. ur. Zuzanny Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 + Edwarda, Stanisławy, Piotra, Janiny, Jolanty, zm. dziadków obu stron Stanisława Szoplik
10:00 Za parafian  
11:30 + Longina, Leokadii, zm. dziadków obu stron Grzegorz Piwoni
11:30 + Marianny Roman Gregorczuk
17:00 + Olgi (25 r.), Józefa Kasperuków Szczepan Kasperuk