Intencje Mszy Świętych 27.02.–05.03.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Stanisławy Lipińskiej greg.27  
7:00 + Marianny Nazarewskiej KRK Hołowczyce
7:20 + Marii Turkowskiej (3 r.) Córka i wnuki
7:20 + Stanisławy Karwackiej (11 r.) Janina Kaczan
17:00 + Haliny, Mariana, Janusza, Stanisława, zm. dziadków Jolanta Jaskólska
17:00 + Edwarda (r.), zm. z rodziny Rodzina
 

 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Wiesławy Kondery Mieszkańcy Rzewuszek i Kolonii
7:00 + Stanisławy Lipińskiej greg.28  
7:20 + Romany Czuryło (7 dz.) Rodzina
7:20 + Kamila Komonia (7 dz.) Rodzina
17:00 + Juliana Ochocińskiego Rodzina
17:00 + Zdzisławy (r.), zm. z rodz. Domańskich i Żuromskich Marian Domański
 

 

Śr.

7:00 +Stanisławy Lipińskiej greg.29  
7:00 + Władysława Łukasiuka i żołnierzy z V i VI Brygady Wileńskiej Mariusz Dudziuk
17:00 Do MB Sarnackiej  
17:00 + Henryka (10 r.), Janiny, zm. rodziców Rodzina
 

Czw.

 

7:00 +Stanisławy Lipińskiej greg.30  
7:00 + Heleny Córka
17:00 + Teresy Dumnej (1 r.) Lidia Kościan
17:00 + Heleny, Józefa, Andrzeja, Anny Rodzina
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki  
7:00 + Zygmunta Kołodzieja  
16:00 Droga krzyżowa  
  + Julianny Kalinowskiej Bezimienna
  + Heleny Stefaniuk Krystyna Jaszczuk
19:00 Droga krzyżowa  
  + Szczepana Ilczuka (7 dz.) Rodzina
 

 

Sob.

 

7:00 + Kazimierza Wawrzyńskiego (1 r.) Rodzina
7:00 + Jerzego Bobelaka, zm. z rodz. Bartoszuków i Czerko Rodzina
16:00 + Zbigniewa Bartoszuka (15 r.) Syn Wojciech
16:00 + Zygmunta Godlewskiego Rodzina Nowińskich
16:00 + Kazimierza, Marii i ich rodzeństwo Janina Wyrzykowska
 

 

 

Niedz.

8:30 + Jerzego Rybaczuka (r.) Rodzina
10:00 Za Parafian  
11:30 + Wacława, Marianny Maksymiuków (2 r.) Córka
11:30 + Elżbiety Kisiel Nina Czuryło
17:00 + Stanisława Kordaczuka Jadwiga Gizińska
17:00 + Marianny, Eustachiusza, Leona, Katarzyny Krystyna Paździor