Intencje Mszy Świętych 25.09. – 01.10.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Zofii Onopiuk Rodzina
7:00 + Małgorzaty Palak greg. 25  
7:20 + Stefanii Kazimierczuk (1 r.), Józefa (40 r.) Dzieci
7:20 + Danuty Kondrackiej (9 r.) Rodzina
18:00 + Zofii, Hieronima, Ryszarda, zm. z rodziny Rodzina
18:00 + Gleba (r.), Stanisławy, Zenona, Izabeli, Ireny Otylia Lutkiewicz
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 26  
7:00 + Agnieszki Ziółkowskiej (8 r.), zm. dziadków obu stron Rodzina
7:20 + Bożeny Marczuk Tomasz Marczuk
18:00 Dz-bł w 25 r. sakr. małżeństwa Anety i Piotra Małżonkowie
18:00 + Tadeusza Korniluka (23 r.), Stanisławy, zm. rodziców obu stron Syn Adam
 

 

Śr.

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 27  
7:00 + Marianny, Stanisława Folwarskich Jadwiga Kalinowska
18:00 + Pawła Cieślaka (r.) Kazimierz Cieślak
18:00 + Kazimierza (r.), Bronisławy, Henryka, Adeli Chromiec Stanisława Obrępalska
 

 

Czw.

 

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 28  
7:00 + Wiesławy, Mirosława ich rodziców i dziadków, zm. z rodziny, Otylii, Wiktora, Grzegorza, Heleny, Urszuli, Stefana Mariusz Dudziuk
7:20 Dz-bł w intencji Magdy i Jana Dziadkowie
18:00 + Jerzego Rybaczuka Rodzina
 

 

Pt.

 

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 29  
7:00 + Wiesławy Kondera (r.) Rodzina
18:00 + Jadwigi Kordaczuk Rodzina Maksymiuk
18:00 + Artura Figata (r.) Matka
 

 

 

 

Sob.

7:00 + Franciszka, Bronisławy Henryk Gregorczuk
7:00 + Małgorzaty Palak greg. 30  
7:20 + Dobrosława Lewickiego (30 dz.) Rodzina
7:20 Dz-bł w int. Magdaleny i Piotra, o Boże błog. i opiekę MB w życiu małżeńskim Mama
18:00 + Henryka (2 r.), Reginy, Antoniego, Jana Grzybowskiego, zm. z rodz. Miłkowskich i Grzybowskich Rodzina
18:00 + Hieronima, Stanisława, zm. rodziców Janina Baran
 

 

Niedz.

8:30 + Otylii, Edmunda (r.), zm. z rodz. Skwarczyńskich Grażyna Wolska
10:00 Za Parafian/+Genowefy (r.), Jana, Barbary Lewczuk, zm. z rodziny obu stron Jerzy Lewczuk
11:30 Dz-bł w 12 r. ur. Jakuba i w 13 r. ur. Mai Rodzina
17:00 + Marianny, Hipolita Tymoszuków, zm. dziadków Teresa Dudziuk

Intencje Mszy Świętych 18. – 24.09.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Tekli Stanisławy Wasiluk (5 r.), zm. z rodziny Dzieci
7:00 + Małgorzaty Palak greg. 18  
7:20 + Stanisława Stefańskiego Zarząd i pracownicy firmy Boferm
7:20 + Stanisława Chwesiuka (7 dz.) Rodzina
18:00 + Zofii Andruszkiewicz KRK Alicja Jaszczuk
18:00 + Edwarda Suchomskiego Syn
 

Wt.

 

 

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 19  
7:00 + Jadwigi Kordaczuk Córka z rodziną
18:00 + Stanisława Zielińskiego (8 r.) Rodzina
18:00 + Zm. rodziców i dziadków obu stron, zm. z rodziny Rodzina
 

 

Śr.

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 20  
7:00 O pokój na świecie Bezimienna
18:00 + Heleny, Stanisława (r.) i ich rodziców Córki
18:00 + Janiny Folwarskiej Rodzina
 

 

Czw.

 

7:00 + Zygmunta Oksiuty Janina Oksiuta
7:00 + Małgorzaty Palak greg. 21  
7:20 Dz-bł w 19 r. ur. Tomasza Koleżanka
18:00 Dz-bł w 40 r. ur. Małgorzaty Omelańczuk Brat z rodziną
 

 

Pt.

 

7:00 + Bogusława Jóźwiaka, zm. rodziców i dziadków Danuta Jóźwiak
7:00 + Małgorzaty Palak greg. 22  
7:20 + Stanisława Stefańskiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Henryka i Eugenii Czarnockich Córka
18:00 + Mariana (2 r.) Rodzina
 

 

 

 

Sob.

7:00 Dz-bł w r. sakr. małżeństwa Magdaleny i Janusza, Ewy i Marcina Rodzina
7:00 + Radosława (11 r.), Zygmunta, Mariusza, Zofii Gabriela Lewicka
7:20 + Małgorzaty Palak greg. 23  
15:30 Ślub: Rybaczuk – Dziedzic  
18:00 + Władysława, Feliksy (r.), Jerzego Lewczuk Rodzina
18:00 Dz-bł w 18 r. ur. Zuzanny Rodzice i siostry
 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w 20 r. sakr. małżeństwa Magdaleny i Pawła Małżonkowie
10:00 Za Parafian/+Genowefy (r.), Jana, Barbary Lewczuk, zm. z rodziny obu stron Jerzy Lewczuk
11:30 + Marii Grabskiej Sakowskiej (26 r.) Stefan Szeweluk
11:30 + Bernadetty, Ryszarda Walczuk, Tadeusza Nasiłowskiego Joanna Androsiuk
17:00 + Małgorzaty Palak greg. 24  
17:00 + Tomasza (r.), zm. rodziców i rodzeństwo Żona i dzieci

Intencje Mszy Świętych 28.08.–03.09.2023r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

 

Pon.

 

7:00 + Bogusławy Żabickiej (1 r.) Rodzina
7:00 + Władysława Kłykocińskiegogreg. 28  
7:20 + Mieczysława Filipiuka Mieszkańcy Rzewuszek i Kol
7:20 + Marka Gregorczuka RodzinaSekurów
18:00 + Tadeusza Stefaniuka (r.) Krystyna Jaszczuk
18:00 + Teresy Pióro (r.) Wnuczka
 

 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Władysława Kłykocińskiegogreg. 29  
7:00 + Stefana Kołaczkowskiego (17 r.) Rodzina
7:20 + Andrzeja Daniluka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 + Tadeusza Kamińskiego  
18:00 + Marianny Raczyńskiej, zm. z rodz. Raczyńskich i Jakimiuków Rodzina
18:00 Dz-bł w 12 r. sakr. małż. Doroty i Daniela, w 11 r. ur. Oliwii, 9 r. ur. Marcela i 5 r. ur. Wojciecha Rodzina
 

 

 

 

Śr.

7:00 Dz-bł w 3 r. sakr. małż. Agaty i Marcina, w 1 r. ur. Adama Anna Jakimiuk
7:00 +Stanisława Mikicińskiego (r.), Jadwigi, Mariana Bogumiła Mikicińska
7:20 + Władysława Kłykocińskiegogreg. 30  
7:20 + Stanisława Stefańskiego (7 dz.) Rodzina
18:00 + ks. kan. Ryszarda Iwaniuka (r.) Rodzina Dudziuków
18:00 + Otylii, Mariana, Krystyny Irena Kępka
 

 

 

Czw.

 

7:00 +Mieczysława Filipiuka Mieszkańcy Rzewuszek i Kol
7:00 + Jadwigi Kordaczuk Córka Krystyna z rodziną
18:00 + Pauliny, Kazimierza Godlewskich, Zygmunta, Heleny, Józefa Stanisława Godlewska
18:00 + Mikołaja (r.), Anny, Mirosława, Haliny, Janiny, Pauliny, Tadeusza Rodzina
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Mariana, Małgorzaty, Urszuli, zm. rodziców obu stron Wanda Gumienniczuk
7:00 + Małgorzaty Palak greg.1 Rodzina
     
18:00 + Piotra (4 r.) Rodzina
18:00 Dz-bł w r. ur. Dawida, Arkadiusza, Niny Rodzina
 

 

Sob.

7:00 Dz-bł w 30 r. sakr. małż. Elżbiety i Marka Małżonkowie
7:00 + Małgorzaty Palak greg.2  
18:00 Dz-bł w 18 r. ur. Grzegorza Dziadkowie
18:00 +Zygmunta Kołodzieja Żona
 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w r. sakr. małż. Elżbiety i Patryka Celina Dziwińska
10:00 + Tomasza, Jana, Heleny, Władysława, Henryka, Mariusza Stanisława Korowajczuk
11:30 Dożynki  
17:00 + Małgorzaty Palak greg.3  
17:00 + Genowefy, Stanisława, Wiesława Krystyna Paździor

Intencje Mszy Świętych 21.–27.08.2023r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

 

Pon.

 

7:00 + Franciszka, Marianny, Marianny Kardacz, Heleny Kalinowskiej Zofia Gregorczuk
7:00 + Władysława Kłykocińskiego greg.21  
7:20 + Mieczysława Filipiuka Mieszkańcy Rzewuszek i Kol
7:20 + Marka Gregorczuka (7 dzień po pogrzebie) Rodzina
18:00 + Anny Nasiłowskiej (1 r.) Renata Stanisławska
18:00 + Zbigniewa Mateuszuka (11 r.) Rodzina
 

 

Wt.

 

 

7:00 + Władysława Kłykocińskiego greg.22  
7:00 + Tadeusza Daniluka Stanisław Domański
7:20 + Janiny, Bogumiły Czarnockich Rodzina
18:00 + Augustyna Narojka Pracownicy Laktopal Łosice
18:00 + Kamila Pióro (12 r.) Rodzina
 

 

 

 

Śr.

7:00 + Władysława Kłykocińskiego greg.23  
7:00 + Marcina Chybowskiego Małgorzata Jakubiak
7:20 + Mieczysława Filipiuka Mieszkańcy Rzewuszek i Kol
7:20 + Czesława, Ireny, zm. z rodz. Wasiluków, Koźluków, Gałeckich Andrzej Wasiluk
18:00 + Bożeny Krykora Alicja Wróblewska
18:00 O Boże błog. i dary Ducha Św. w 18 r. ur. Natalii Daniluk Babcia
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Eugenii Cieślak Kazimierz Cieślak
7:00 + Władysława Kłykocińskiego greg.24  
7:20 Dz-bł w r. ur. Mateusza i Julii, o dary Ducha Św. dla nich i dla całej rodziny Rodzice
18:00 + Stanisława, Czesławy Jadwiga Franczuk
18:00 + Bronisławy Melech (11 r.), zm. rodziców Dzieci
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Zofii Onopiuk Rodzina
7:00 + Władysława Kłykocińskiego greg.25  
7:20 + Jadwigi Kordaczuk (30 dz.)  
7:20 + Marianny, Mieczysława, Krzysztofa Chwedoruków, Franciszki, Stanisława, Ksaweryny, Karola, Anny, Józefa, zm. z r. Chwedoruków, Hackiewiczów, Rypinów Mariusz Dudziuk
18:00 + Martyny Karwackiej (r.), Tadeusza Dzieci
18:00 + Bogusławy, Wincentego, zm. rodziców obu stron Wanda Gumienniczuk
 

 

Sob.

7:00 W intencji pielgrzymów  
7:00 + Władysława Kłykocińskiego greg.26  
10:00 Dz-bł w 1 r. sakr.małż. Pauliny i Marcina i w 10 r. sakr.małż. Emilii i Piotra Rodzina
18:00 + Teresy (3 r.), Czesława (11 r.) Felczuk Mariola z rodziną
 

 

Niedz.

8:30 + Witolda Weśniuka (r.) Rodzina
10:00 + Władysława Kłykocińskiego greg.27/Za Parafian i Gości  
11:30 + Janusza Nowosielskiego (11 r.) Cecylia Nowosielska
17:00 + Stanisławy, Wacława, Marianny, Władysława, Piotra, Teofili, Magdy, Roberta Chrupek, zm. z r. Hajko i Żabickich Rodzina

Intencje Mszy Świętych 03.–09.07.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

 

Pon.

 

7:00 + Mariana, Haliny Jolanta Jaskólska
7:00 + Julianny Kalinowskiej greg. 3  
7:00 + Mieczysława Ludwiczuka (7 dz.) Rodzina
7:20 + Ewy Maksymiuk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 +Lecha Wawryniuka (7 dz.) Rodzina
18:00 + Haliny, Zenona Tomaszuk, Romany, Franciszka Agata Wasilewska
18:00 + W intencji Dusz czyśćcowych  
 

 

Wt.

 

 

7:00 +Zygmunta Kołodzieja Żona
7:20 + Jolanty, Wiesława Gregorczuków Mariusz Gregorczuk
18:00 + Julianny Kalinowskiej greg. 4  
18:00 + ks. Jana Zająca (2 r.) Helena Gregorczuk
 

 

Śr.

7:00 + Julianny Kalinowskiej greg. 5  
7:00 + Aleksandra, Marianny, zm. dziadków obu stron Henryk Wawryniuk
18:00 Do MB Sarnackiej  
18:00 + Stanisława, Bolesławy Maksymiuk Anna Daniluk
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Julianny Kalinowskiej greg. 6  
7:00 + Antoniego Walczuka Pracownicy Urzędu Gminy
7:20 + Marka Izdebskiego Jolanta i Mirosław Adamczuk
18:00 + Jana Karwackiego (11 r.) Janina Kaczan
18:00 + Stanisławy Terlikowskiej (9 r.) Rodzina
 

 

Pt.

 

7:00 + Teofili (r.), Józefa, zm. z całej rodziny Stanisława Osiej
7:00 + Julianny Kalinowskiej greg. 7  
18:00 + Barbary Lewczuk (1 r.) Pracownicy Polseru
18:00 + Barbary Lewczuk (1 r.) Rodzice
 

 

 

Sob.

7:00 + Ewy Iwaniuk Rodzina
7:00 + Julianny Kalinowskiej greg. 8  
7:20 + Zofii Andruszkiewicz (30 dz.) Rodzina
18:00 + Mariana (30 r.), Haliny (13 r.) Wasiluk, zm. dziadków obu stron, Władysławy (20 r.), Lucjana (61 r.) Jędrzejuk, zm. z rodz. Wasiluków i Jędrzejuków Córka
18:00 + Janusza (4 r.) Żona, dzieci i wnuki
 

 

 

Niedz.

8:30 + Edwarda, Stanisławy, Piotra, Janiny, Jolanty Stanisława Szoplik
10:00 Za parafian i Gości/+ Julianny Kalinowskiej greg. 9  
11:30 + Marii, Kazimierza (r.) Janina Wyrzykowska
17:00 + Janiny (50 r.), Władysława Elżbieta Omelańczuk

Intencje Mszy Świętych 26.06.–02.07.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.26  
7:00 + Piotra Gałeckiego (im.) Żona
18:00 + Janiny, Zygmunta Gorzała Ewa Gorzała
18:00 + Romana (17 r.), Marianny (30 dz.), Janiny, Zofii, Stefana, Jadwigi, Krystyny, Ryszarda, zm. z całej rodziny Stanisława Jędrzejuk
18:00 Dz-bł w 24 r. sakram. małżeństwa Edyty i Mariusza Córki
 

 

Wt.

 

 

7:00 +Andrzeja Omelańczuka greg.27  
7:00 + Zofii Onopiuk Rodzina
7:00 + Wiesławy, Janiny, Stanisława Kordaczuków Koleżanki
18:00 + Bogusława Obrępalskiego Córka Emilia
18:00 + Jana Trocia, jego rodziców i rodzeństwo Anna Kunda
 

 

Śr.

7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.28  
7:00 + Jana Chwesiuka Rodzina
18:00 + Antoniego (r.), Józefy Zbigniew Chwesiuk
18:00    
 

 

 

Czw.

 

8:30 + Andrzeja Omelańczuka greg.29  
8:30 + Władyslawa, Janiny Stefaniuk Rodzina
10:00 + Augustyna Narojka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
10:00 + Mariana Dunajko (10 r.) Rodzina
18:00 + Piotra Horbowca Żona
18:00 + Franciszka Obrępalskiego (r.), Jadwigi, Stanisława, Bogusława, Grzegorza Tomasz Obrępalski
 

 

 

Pt.

 

7:00 Dz-bł w 44 r. ur. Daniela Rodzina
7:00 + Marka Izdebskiego Koleżanki i koledzy syna Marcina
18:00 + Mirosława Tymoszuka Brat z rodziną
18:00 + Janiny, Andrzeja Adamczuk Mirosław Adamczuk
18:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.30  
 

 

Sob.

7:00 + Haliny, zm. rodziców Stefan Wawryniuk
7:00 + Julianny Kalinowskiej greg.1 Wnuki
18:00 + Mariana Hackiewicza, zm. dziadków Rodzina
18:00 + Jana Ziółkowskiego (r.), Reginy, zm. z rodziny Ziółkowskich Teresa Częstochowska
 

 

Niedz.

8:30 + Haliny Zenon Matejczuk
10:00 Za parafian i Gości/+ Julianny Kalinowskiej greg.2  
11:30 Dz-bł w 2 rocznicę Chrztu Karoliny Rodzice chrzestni
17:00 + Krzysztofa Czyżyka (6 r.) Rodzina

Intencje Mszy Świętych 19. – 25.06.2023 r.

111:30

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

 

Pon.

 

7:00 + Jana Żona
7:00 + Mirosława Tymoszuka Kierownik i pracownicy GOPS
7:20 + Andrzeja Omelańczuka greg.19  
7:20 + Janiny Hajko Władysława Wyganowska
18:00 + Marka Izdebskiego KGW Chlebczyn
18:00 + Marianny, Jana Daniluk i ich rodziców Grzegorz Daniluk
18:00 Dz-bł w intencji dzieci Rodzice
 

 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.20  
7:00 + Eugeniusza, Zofii, Mirosława, Krzysztofa Rodzina
7:20 + Mirosława Tymoszuka Andrzej i Wiesława
7:20 + Marianny Karwackiej KRK Jadwiga Zubkowicz
18:00 + Janiny Folwarskiej Rodzina
18:00 + Bożeny Krekora Matka i siostry
 

 

Śr.

7:00 + Jana (17 r.) Celina Dziwińska
7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.21  
18:00 + Szczepana (r.), Krystyny Dzieci
18:00 + Piotra, Jacka Gregorczuków Danuta Denisiuk
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.22  
7:00 Dz-bł w 11 r. ur. Julii Rodzice
7:20 + Janiny Hajko (im.) Rodzina
7:20 + Jana, Danieli Szeweluk Bezimienna
18:00 + Tadeusza Chwedorczuka Syn z rodziną
18:00 + Zenona Lutkiewicza (im.) Otylia Lutkiewicz
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Jana Mazuruka Stanisława Urban
7:00 + Andrzeja Czerwińskiego Córka
7:20 + Andrzeja Omelańczuka greg.23  
7:20 + Jana, Marianny Daniluk Grzegorz Daniluk
18:00 + Janiny, Antoniego Pióro, zm. rodziców i dziadków obu stron Rodzina
18:00 Dz-bł w 39 r. święceń kapłańskich ks. prał. Andrzeja Jakubowicza  
 

 

 

Sob.

7:00 + Krystyny, Franciszka, Tadeusza Jakimiuk, zm. z r. Jakimuków i Korszlaków Rodzina
7:00 + Andrzeja, Ireny, zm. rodziców obu stron Mirosław Lipiński
7:20 + Andrzeja Omelańczuka greg.24  
7:20 + Jana Hawryluka (im.), Jana Rypiny (im.) Rodzina
18:00 + Szczepana (r.), Krystyny, Zdzisława, Janiny, Kazimierza Krystyna Andrusiak
18:00 + Janiny Folwarskiej (im.) Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w rocz. sakr. małżeństwa Stanisławy i Eugeniusza Małżonkowie
10:00 Za parafian  
11:30 Dz-bł w 1 rocz. sakr. małżeństwa Natalii i Kamila Rodzice i rodzeństwo
+ Andrzeja Omelańczuka greg. 25  
17:00 + Kazimierza Osiadacza (11 r.) Żona
17:00 + Ireny Buławskiej (1 r.) Rodzina
18:00 W intencji mężczyzn  

Intencje Mszy Świętych 12. – 18.06.2023r.

111:30

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

 

Pon.

 

7:00 + Danuty Kulesza KRK Halina Izdebska
7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.12  
7:20 + Mirosława Tymoszuka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 + Janiny, Zdzisława (r.) Jadwiga Wawryniuk
18:00 Dz-bł w 11 r. ur. Julii Rodzice
18:00 + Antoniego Barana, Antoniego, Tadeusza Kasprzaków Janina Baran
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Antoniego Kacprzaka, Antoniego Barana Rodzina
7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.13  
7:20 + Zofii Andruszkiewicz (7 dz.) Rodzina
18:00 + Tadeusza, zm. z rodz. Oleksiuków, Sawczuków, Korowajczuków, Ludkiewiczów, Kalużnych Jolanta Korowajczuk
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja  
18:00 + Janiny (r.), Mirosława, Haliny, Mikołaja, Tadeusza, Pauliny, Tadeusza Rodzina
 

 

Śr.

7:00 + W intencji Dusz w czyśćcu cierpiących Stanisława Kacprowska
7:00 + Marka Izdebskiego Janina Nowosielska, Elżbieta Lorenc
18:00 + Danuty Kulesza Sąsiedzi
18:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.14  
 

 

Czw.

 

7:00 + Szczepana, Cecylii Zenon Matejczuk
7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.15  
7:20 + Marianny Karwackiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Bronisława, Leontyny, Stefanii, Piotra Krystyna Ilczuk
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Małgorzaty, Mariana, Urszuli, zm. rodziców obu stron Wanda Gumienniczuk
7:00 + Janiny Góralińskiej (4 r.), Czesławy, Kazimierza Córka z rodziną
18:00 + Bernadetty (5 r.), Ryszarda (10 r.) Walczuk Joanna Androsiuk
18:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.16  
 

 

 

 

Sob.

7:00 + Elżbiety Daniluk Mieczysław Daniluk
7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.17  
7:20 + Mirosława Tymoszuka KGW Mierzwice
7:20 Dz-bł w 5 r. sakr. małżeństwa Natalii i Mateusza oraz w int. ich dzieci Rodzice
18:00 + Kazimiery, Stanisława, zm. z rodz. Soszyńskich, zm. dziadków Zbigniew Soszyński
18:00 + Nikodema Lipińskiego (r.) Syn Mariusz
 

 

 

 

Niedz.

8:30   Agata Lewicka
10:00 Za parafian  
11:30 + Andrzeja Źrałka Rodzina
+ Józefa (13 r.), Władysławy, Lucjana, Marianny, Antoniego, Bolesława, Jana, Haliny, Mariana, zm. z rodz. Jędrzejuków, Kazunów, Wasiluków Danuta Jędrzejuk
17:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.18  
17:00 Dz-bł w 18 r. święceń kapłańskich ks.Tomasza Duszkiewicza Mama

Intencje Mszy Świętych 05. – 11.06.2023 r.

717:00111:30

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

 

Pon.

 

7:00 + Krzysztofa, zm. babcie i dziadków Małgorzata Adamowicz
7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.5  
7:20 + Heleny Młynarczuk (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 + Marka Izdebskiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 Dz-bł w 40 r. sakr. małżeństwa Jadwigi i Tadeusza Dzieci
18:00 + Ewy Iwaniuk Rodzina
18:00 + W intencji Dusz czyśćcowych  
 

 

 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Małgorzaty Pykacz Sąsiedzi z Sarnak
7:00 Dz-bł w 14 r. ur. Natalii Rodzice
7:20 + Andrzeja Omelańczuka greg.6  
7:20 + Mirosława Tymoszuka Rodzina Sawczuków i Demianiuków
18:00 + Augustyna Narojka Brat i siostra z rodzinami
18:00 + Bogumiły (r.), Józefa, Witolda Pióro Rodzina
18:00 + Ireneusza, zm. rodziców i dziadków obu stron Helena Żak
 

 

Śr.

7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.7  
7:00 + Małgorzaty, Ireny Pałasz, Małgorzaty Lis, zm. z rodziny Rodzina
18:00 + Otylii, Wiktora Wawryniuków, ich rodziców i dziadków, Marka Pióro, Danuty Radzikowskiej  
18:00 + Barbary Lewczuk, zm. z całej rodziny Rodzice
 

 

Czw.

 

8:30 + Stanisławy (r.), Gleba, Zenona, Izabeli, Ireny Otylia Lutkiewicz
10:00 Za Parafian i Gości  
+ Andrzeja Omelańczuka greg.8  
17:00 + Marianny Mazuruk (7 r.) Stanisława Urban
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 Dz-bł w 2 r. ur. Samuela Kacprowskiego Rodzice
7:00 + Małgorzaty Pykacz (im.) Marta i Stanisław Bareja
7:20 Dz-bł w 1 r. ur. Oliwiera Rodzice i dziadkowie
7:20 + Ewy Maksymiuk (7 dz.) Rodzina
18:00 Dz-bł w 29 r. sakr. małżeństwa Barbary i Andrzeja Małżonkowie
18:00 + Franciszki (r.), Kazimierza Kordaczuków Paweł Kordaczuk
18:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.9  
 

 

 

Sob.

7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.10  
7:00 + Jana, Janusza, Wojciecha Danuta Walczuk
7:20 + Wandy Folwarskiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 + Mirosława Tymoszuka Dorota i Zbigniew Zych
18:00 + Mariana (9 r.), Bolesławy, Edwarda, Leokadii, Jana Żona i dzieci
18:00 + Alicji, Ewy, Lecha, Czesława Anna Kunda
 

 

 

Niedz.

8:30 + Zm. Dziadków Kasjaniuków i Szymczuków Rodzina
10:00 Za parafian  
11:30 + Bolesława Karwackiego Rodzina
+ Heleny Bartoszuk (8 r.) Córki
17:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.11  
17:00 Dz-bł w 30 r. ur. Piotra Rodzice

Intencje Mszy Świętych 29.05. – 04.06.2023 r.

 

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

8:30 + Marianny Wasiluk, Jana, Henryka, Janiny Matusik Helena Jaszczuk
8:30 + Mirosława Tymoszuka OSP Mierzwice
10:00 + Barbary Lewczuk greg.29  
10:00 + Józefa Wasiluka (r.), Tekli Stanisławy, zm. z rodz. Wasiluków i Sakowskich Andrzej Wasiluk
18:00 + Marii Hackiewicz Rodzina
18:00 + Urszuli Maciejuk Koleżanki
 

 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Heleny, zm. z rodz. Bartoszuków Czesława Mateuszuk
7:00 + Józefa Wasiluka (r.) Marian Wasiluk
7:20 + Tadeusza Szymczuka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 + Danuty Zielińskiej (2 r.) Rodzina
18:00 + Barbary Lewczuk greg.30  
18:00 Dz-bl w 11 r. ur. Karoliny Rodzice i siostry
 

 

Śr.

7:00 + Kazimiery Sidoruk Grzegorz Daniluk
7:00 + Antoniego Semeniuka (1 r.) Jacek Panasiuk
18:00 + Zm. rodziców i zm. z rodz. Wasiluków Teresa Wyganowska
18:00 + Jana (r.), Honoraty Janina Nowosielska
 

 

 

Czw.

 

7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.1 Rodzina
7:00 + Józefy, Stanisława, Władysława, zm. z rodz. Zubkowiczów i Jaskólskich Henryk Jaskólski
+ Augustyna Narojka (7 dz.) Rodzina
18:00 Dz-bł z racji I Komunii Świętej Adama Stefańskiego Rodzice
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.2  
7:00 + Stanisława (15 r.), Ireny ich rodziców i rodzeństwo Rodzina
18:00 + Józefa (r.), Ireny, Marka, Janusza, Krzysztofa Marian Domański
18:00 + Marka Pióro (r.) Żona i córki
 

 

Sob.

7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.3  
7:00 + Zygmunta Kołodzieja Żona
18:00 + Feliksy, Mariana i ich rodziców Rodzina
18:00 + Stanisławy (22 r.), Tadeusza, zm. rodziców Anna Jakimiuk
 

 

 

 

 

Niedz.

8:30 + Stanisławy Sterniczuk (22r.), Tadeusza, zm. z rodz. obu stron Krystyna Lewczuk
10:00 Za parafian/+ Andrzeja Omelańczuka greg.4  
11:30 Dz-bł o Boże błog. dla wnuczek Julii, Natalii, Magdaleny Dziadkowie
+ Zuzanny, Antoniego Chwedczuk Krystyna Paździor
17:00 O dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Antoniny, Ignacego i ich rodziców Dziadkowie
17:00 + Władysławy Buławskiej, zm. z rodz. Buławskich i Klimaszewskich Rodzina