Intencje Mszy Świętych 08. – 14.05.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Barbary Lewczuk greg. 8  
7:00 + Stanisławy, Stanisława Wyrzykowskich i ich rodziców Wiesław Wyrzykowski
7:20 + Tadeusza Szymczuka (7 dz.) Rodzina
18:00 + Stanisławy Terlikowskiej Rodzina
18:00 + Wacława Czarnockiego (r.), Haliny, zm. z rodz. Czarnockich, Jaskólskich i Wróblewskich Córki
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Józefy (r.), Andrzeja, Teresy, Zenona Grażyna Gruc
7:00 + Krzysztofa, Jana, Stefanii, Mikołaja Henryk Mułenko
7:20 + Andrzeja Jędrzejuka, zm. rodziców, teściów i dziadków Elżbieta Jędrzejuk
7:20 + Stanisława Zubkowicza Rodzina
18:00 + Stanisława, Jadwigi, Mirosława Bartoszuków, Józefa, Heleny, Anny, Andrzeja Gregorczuków Rodzina
18:00 + Barbary Lewczuk greg. 9  
 

 

Śr.

7:00 + Barbary Lewczuk greg. 10  
7:00 + Tadeusza, Marianny (r.) Rodzina
18:00 + Stanisława Kordaczuka Rodzina
18:00 + Anastazji, Władysława Nina Czuryło
 

Czw.

 

7:00 + Barbary Lewczuk greg. 11  
7:00 + Marcina Przewuskiego (2 r.) Rodzice
18:00 + Stanisława Kordaczuka Rodzina Osiadacz
 

 

 

Pt.

 

7:00 Dz-bł w intencji Aleksandry i Natalii Gregorczuk Rodzice
7:00 + Moniki Rytel Bożena Wasiluk
7:20 + Heleny Młynarczuk (7 dz.) Rodzina
7:20 + Marka Izdebskiego (7 dz.) Rodzina
18:00 + Leokadii, Krystyny, Jadwigi, Władysława, Piotra, Pawła Stanisław Kuchta
18:00 + Barbary Lewczuk greg. 12  
 

 

 

 

 

Sob.

7:00 + Julianny Kalinowskiej Rodzina
7:00 + Marianny, Stanisława Hajko, zm. rodziców obu stron Córka Bernadetta
7:20 + Małgorzaty Pykacz Rodzina Łukijaniuków
7:20 + Ireny, Stanisława Taras Rodzina
18:00 + Urszuli Maciejuk Stanisława i Alicja
18:00 + Barbary Lewczuk greg. 13  
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja  
 

 

Niedz.

8:30 + Andrzeja, Anny, Józefa, Heleny Gregorczuk Rodzina
10:00 + Leszka (20 r.), Jana, zm. dziadków i chrzestnych Bogusława Szeweluk
11:30 + Barbary Lewczuk greg. 14  
17:00 Dz-bł w 1 r. sakr. małżeństwa Katarzyny i Krzysztofa i w r. ur. Katarzyny Mama