Intencje Mszy Świętych 12. – 18.06.2023r.

111:30

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

 

Pon.

 

7:00 + Danuty Kulesza KRK Halina Izdebska
7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.12  
7:20 + Mirosława Tymoszuka (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
7:20 + Janiny, Zdzisława (r.) Jadwiga Wawryniuk
18:00 Dz-bł w 11 r. ur. Julii Rodzice
18:00 + Antoniego Barana, Antoniego, Tadeusza Kasprzaków Janina Baran
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Antoniego Kacprzaka, Antoniego Barana Rodzina
7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.13  
7:20 + Zofii Andruszkiewicz (7 dz.) Rodzina
18:00 + Tadeusza, zm. z rodz. Oleksiuków, Sawczuków, Korowajczuków, Ludkiewiczów, Kalużnych Jolanta Korowajczuk
18:00 W intencji Rodziny Radia Maryja  
18:00 + Janiny (r.), Mirosława, Haliny, Mikołaja, Tadeusza, Pauliny, Tadeusza Rodzina
 

 

Śr.

7:00 + W intencji Dusz w czyśćcu cierpiących Stanisława Kacprowska
7:00 + Marka Izdebskiego Janina Nowosielska, Elżbieta Lorenc
18:00 + Danuty Kulesza Sąsiedzi
18:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.14  
 

 

Czw.

 

7:00 + Szczepana, Cecylii Zenon Matejczuk
7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.15  
7:20 + Marianny Karwackiej (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Bronisława, Leontyny, Stefanii, Piotra Krystyna Ilczuk
 

 

 

Pt.

 

7:00 + Małgorzaty, Mariana, Urszuli, zm. rodziców obu stron Wanda Gumienniczuk
7:00 + Janiny Góralińskiej (4 r.), Czesławy, Kazimierza Córka z rodziną
18:00 + Bernadetty (5 r.), Ryszarda (10 r.) Walczuk Joanna Androsiuk
18:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.16  
 

 

 

 

Sob.

7:00 + Elżbiety Daniluk Mieczysław Daniluk
7:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.17  
7:20 + Mirosława Tymoszuka KGW Mierzwice
7:20 Dz-bł w 5 r. sakr. małżeństwa Natalii i Mateusza oraz w int. ich dzieci Rodzice
18:00 + Kazimiery, Stanisława, zm. z rodz. Soszyńskich, zm. dziadków Zbigniew Soszyński
18:00 + Nikodema Lipińskiego (r.) Syn Mariusz
 

 

 

 

Niedz.

8:30   Agata Lewicka
10:00 Za parafian  
11:30 + Andrzeja Źrałka Rodzina
+ Józefa (13 r.), Władysławy, Lucjana, Marianny, Antoniego, Bolesława, Jana, Haliny, Mariana, zm. z rodz. Jędrzejuków, Kazunów, Wasiluków Danuta Jędrzejuk
17:00 + Andrzeja Omelańczuka greg.18  
17:00 Dz-bł w 18 r. święceń kapłańskich ks.Tomasza Duszkiewicza Mama