Intencje Mszy Świętych 18. – 24.09.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Tekli Stanisławy Wasiluk (5 r.), zm. z rodziny Dzieci
7:00 + Małgorzaty Palak greg. 18  
7:20 + Stanisława Stefańskiego Zarząd i pracownicy firmy Boferm
7:20 + Stanisława Chwesiuka (7 dz.) Rodzina
18:00 + Zofii Andruszkiewicz KRK Alicja Jaszczuk
18:00 + Edwarda Suchomskiego Syn
 

Wt.

 

 

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 19  
7:00 + Jadwigi Kordaczuk Córka z rodziną
18:00 + Stanisława Zielińskiego (8 r.) Rodzina
18:00 + Zm. rodziców i dziadków obu stron, zm. z rodziny Rodzina
 

 

Śr.

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 20  
7:00 O pokój na świecie Bezimienna
18:00 + Heleny, Stanisława (r.) i ich rodziców Córki
18:00 + Janiny Folwarskiej Rodzina
 

 

Czw.

 

7:00 + Zygmunta Oksiuty Janina Oksiuta
7:00 + Małgorzaty Palak greg. 21  
7:20 Dz-bł w 19 r. ur. Tomasza Koleżanka
18:00 Dz-bł w 40 r. ur. Małgorzaty Omelańczuk Brat z rodziną
 

 

Pt.

 

7:00 + Bogusława Jóźwiaka, zm. rodziców i dziadków Danuta Jóźwiak
7:00 + Małgorzaty Palak greg. 22  
7:20 + Stanisława Stefańskiego (30 dz.) Uczestnicy pogrzebu
18:00 + Henryka i Eugenii Czarnockich Córka
18:00 + Mariana (2 r.) Rodzina
 

 

 

 

Sob.

7:00 Dz-bł w r. sakr. małżeństwa Magdaleny i Janusza, Ewy i Marcina Rodzina
7:00 + Radosława (11 r.), Zygmunta, Mariusza, Zofii Gabriela Lewicka
7:20 + Małgorzaty Palak greg. 23  
15:30 Ślub: Rybaczuk – Dziedzic  
18:00 + Władysława, Feliksy (r.), Jerzego Lewczuk Rodzina
18:00 Dz-bł w 18 r. ur. Zuzanny Rodzice i siostry
 

 

 

Niedz.

8:30 Dz-bł w 20 r. sakr. małżeństwa Magdaleny i Pawła Małżonkowie
10:00 Za Parafian/+Genowefy (r.), Jana, Barbary Lewczuk, zm. z rodziny obu stron Jerzy Lewczuk
11:30 + Marii Grabskiej Sakowskiej (26 r.) Stefan Szeweluk
11:30 + Bernadetty, Ryszarda Walczuk, Tadeusza Nasiłowskiego Joanna Androsiuk
17:00 + Małgorzaty Palak greg. 24  
17:00 + Tomasza (r.), zm. rodziców i rodzeństwo Żona i dzieci