Intencje Mszy Świętych 25.09. – 01.10.2023 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Zofii Onopiuk Rodzina
7:00 + Małgorzaty Palak greg. 25  
7:20 + Stefanii Kazimierczuk (1 r.), Józefa (40 r.) Dzieci
7:20 + Danuty Kondrackiej (9 r.) Rodzina
18:00 + Zofii, Hieronima, Ryszarda, zm. z rodziny Rodzina
18:00 + Gleba (r.), Stanisławy, Zenona, Izabeli, Ireny Otylia Lutkiewicz
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 26  
7:00 + Agnieszki Ziółkowskiej (8 r.), zm. dziadków obu stron Rodzina
7:20 + Bożeny Marczuk Tomasz Marczuk
18:00 Dz-bł w 25 r. sakr. małżeństwa Anety i Piotra Małżonkowie
18:00 + Tadeusza Korniluka (23 r.), Stanisławy, zm. rodziców obu stron Syn Adam
 

 

Śr.

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 27  
7:00 + Marianny, Stanisława Folwarskich Jadwiga Kalinowska
18:00 + Pawła Cieślaka (r.) Kazimierz Cieślak
18:00 + Kazimierza (r.), Bronisławy, Henryka, Adeli Chromiec Stanisława Obrępalska
 

 

Czw.

 

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 28  
7:00 + Wiesławy, Mirosława ich rodziców i dziadków, zm. z rodziny, Otylii, Wiktora, Grzegorza, Heleny, Urszuli, Stefana Mariusz Dudziuk
7:20 Dz-bł w intencji Magdy i Jana Dziadkowie
18:00 + Jerzego Rybaczuka Rodzina
 

 

Pt.

 

7:00 + Małgorzaty Palak greg. 29  
7:00 + Wiesławy Kondera (r.) Rodzina
18:00 + Jadwigi Kordaczuk Rodzina Maksymiuk
18:00 + Artura Figata (r.) Matka
 

 

 

 

Sob.

7:00 + Franciszka, Bronisławy Henryk Gregorczuk
7:00 + Małgorzaty Palak greg. 30  
7:20 + Dobrosława Lewickiego (30 dz.) Rodzina
7:20 Dz-bł w int. Magdaleny i Piotra, o Boże błog. i opiekę MB w życiu małżeńskim Mama
18:00 + Henryka (2 r.), Reginy, Antoniego, Jana Grzybowskiego, zm. z rodz. Miłkowskich i Grzybowskich Rodzina
18:00 + Hieronima, Stanisława, zm. rodziców Janina Baran
 

 

Niedz.

8:30 + Otylii, Edmunda (r.), zm. z rodz. Skwarczyńskich Grażyna Wolska
10:00 Za Parafian/+Genowefy (r.), Jana, Barbary Lewczuk, zm. z rodziny obu stron Jerzy Lewczuk
11:30 Dz-bł w 12 r. ur. Jakuba i w 13 r. ur. Mai Rodzina
17:00 + Marianny, Hipolita Tymoszuków, zm. dziadków Teresa Dudziuk