Intencje Mszy Świętych 26.02. – 03.03.2024 r.

Dzień Godz Intencje Ofiarodawca
 

 

 

Pon.

 

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 27  
7:00 + Dobrosława Lewickiego  
7:20 + Mirosława Szaniawskiego (im.) Rodzina
7:20 + Teresy Paluch (r.) Córka
17:00 Dz-bł w 21 r. ur. Gabrieli Rodzice i siostry
17:00 + Mirosława (im.), Wiesławy, zm. rodziców obu stron Mariusz Dudziuk
 

 

 

Wt.

 

 

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 28  
7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 1 Rodzina
7:20 Dz-bł o szczęśliwy poród dla Agnieszki Mąż
17:00 + Zdzisławy (r.), zm. z rodz. Domańskich i Żuromskich Marian Domański
17:00 + Edwarda (r.), zm. z rodziny Rodzina
 

 

 

Śr.

7:00 + Dobrosława Lewickiego – greg. 29  
7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 2  
7:20 Dz-bł w r. ur. Grażyny Stanisława Urban
17:00 + Eugenii Daniluk (2 r.), zm. z rodz. Iwaniuków, Daniluków, Krasiejków Rodzina
17:00 + Juliana Ochocińskiego Rodzina
 

 

Czw.

 

7:00 Dz-bł o Boże błog. i opiekę MB w 60 r. ur.  
7:00 Dz-bł w 60 r. ur.  
7:20 + Dobrosława Lewickiego – greg. 30  
7:20 + Józefa Lipińskiego – greg. 3  
17:00 + Zygmunta, Wandy, zm. dziadków obu stron Rodzina
 

 

 

 

Pt.

 

7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 4  
7:00 + Stanisławy (14 r.), Franciszki, Józefa, zm. z rodz. Stefańskich Janina Kaczan
16:00 Droga Krzyżowa  
  + Haliny, Mariana, Janusza, Stanisława Jolanta Jaskólska
19:00 Droga Krzyżowa  
  + Elżbiety, Józefa Kisiel (r.) Wiktor Rytel
  + Anny Andrusiak (r.) Bogdan Andrusiak
 

 

Sob.

7:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 5  
7:00 + Jerzego Bobelaka, zm. z rodz. Bartoszuków, Czerko, Mateuszuków Stanisława Bobelak
17:00 + Marka Iwaniuka Rodzina Dudziuków
17:00 + Heleny, Franciszka Rodzina
 

 

 

Niedz.

8:30 + Zbigniewa Bartoszuka Wojciech Bartoszuk
10:00 Za Parafian i Gości  
11:30 + Marianny, Eustachiusza, Stanisławy Krystyna Paździor
17:00 Dz-bł w 70 r. ur. Haliny Rodzina
17:00 + Józefa Lipińskiego – greg. 6